Periodebillett buss og hurtigbåt

For deg som reiser jamnleg med buss eller hurtigbåt, kan det fort lønne seg å kjøpe ein periodebillett. Det finns periodebillettar for buss, periodebillettar for hurtigbåt, og periodebillettar som gir fri reise med buss og hurtigbåt i heile Møre og Romsdal fylke.

Periodebillett for buss

Periodebillett for buss er ein sonebasert billett som er gyldig for eit uavgrensa tal reiser i den perioden billetten er kjøpt for, for den eller dei sonene billetten gjeld for.

Prisar periodebillett 30 dagar for buss

Pristabell NOR 30 dagar periodebillett buss 2024
Sonar/Kategori Vaksen Barn 6 - 17 år / Honnør / Student
1 678 407
2 939 563
3 eller fleir 1627 978

Prisar periodebillett 7 dagar for buss

Pristabell NOR 7 dagar periodebillett buss 2024
Sonar/Kategori Vaksen Barn 6 - 17 år / Honnør
1 223 134
2 310 186
3 eller fleir 536 321

Prisar periodebillett 24 timar for buss

Pristabell NOR 24 timar periodebillett buss 2024
Kategori Sonar Vaksen Barn 6 - 17 år / Honnør
1 136 81
2 188 113
3 eller fleir 325 195

Periodebillett for hurtigbåt

Periodebillett hurtigbåt er ein strekningsbasert billett som er gyldig for eit uavgrensa tal reiser i den perioden billetten er kjøpt for, for den strekninga billetten gjeld for.

Prisar periodebillett 30 dagar for hurtigbåt

Pristabell NOR HB 30 dagar periodebillett 2024
Frå Til Vaksen Barn 6 - 17 år / Honnør / Student
Hamnsund Store Kalvøy 1585 793
Hamnsund Valderøya 2128 1064
Hamnsund Ålesund 2128 1064
Hareid Valderøya 2201 1101
Hareid Ålesund 2201 1101
Langevåg Ålesund 1763 882
Store Kalvøy Hamnsund 1585 793
Store Kalvøy Valderøya 1627 814
Store Kalvøy Ålesund 1627 814
Valderøya Hamnsund 2128 1064
Valderøya Hareid 2201 1101
Valderøya Store Kalvøy 1627 814
Valderøya Ålesund 1763 882
Ålesund Hamnsund 2128 1064
Ålesund Hareid 2201 1101
Ålesund Store Kalvøy 1627 814
Ålesund Valderøya 1763 882
Ålesund Langevåg 1763 882

Prisar periodebillett 7 dagar for hurtigbåt

Pristabell NOR HB 7 dagar periodebillett 2024
Frå Til Vaksen Barn 6 - 17 år / Honnør
Hamnsund Store Kalvøy 523 262
Hamnsund Valderøya 702 351
Hamnsund Ålesund 702 351
Hareid Valderøya 726 363
Hareid Ålesund 726 363
Langevåg Ålesund 582 291
Store Kalvøy Hamnsund 523 262
Store Kalvøy Valderøya 537 268
Store Kalvøy Ålesund 537 268
Valderøya Hamnsund 702 351
Valderøya Hareid 726 363
Valderøya Store Kalvøy 537 268
Valderøya Ålesund 582 291
Ålesund Hamnsund 702 351
Ålesund Hareid 726 363
Ålesund Store Kalvøy 537 268
Ålesund Valderøya 582 291
Ålesund Langevåg 582 291

Prisar periodebillett 24 timar for hurtigbåt

Pristabell NOR HB 24 timar periodebillett 2024
Frå Til Vaksen Barn 6 - 17 år / Honnør
Hamnsund Store Kalvøy 317 159
Hamnsund Valderøya 426 213
Hamnsund Ålesund 426 213
Hareid Valderøya 440 220
Hareid Ålesund 440 220
Langevåg Ålesund 353 176
Store Kalvøy Hamnsund 317 159
Store Kalvøy Valderøya 325 163
Store Kalvøy Ålesund 325 163
Valderøya Hamnsund 426 213
Valderøya Hareid 440 220
Valderøya Store Kalvøy 325 163
Valderøya Ålesund 353 176
Ålesund Hamnsund 426 213
Ålesund Hareid 440 220
Ålesund Store Kalvøy 325 163
Ålesund Valderøya 353 176
Ålesund Langevåg 353 176

Periodebillett for heile fylket

Periodebillett for heile fylket er for deg som reiser litt oftare over større avstandar i fylket med hurtigbåt og buss.  

FRAM har fire typar periodebillettar for heile fylket: FRAM Ung, FRAM Student, FRAM Vaksen og FRAM Honnør. 

Relatert informasjon