Kontakt oss

Ønsker du å ta kontakt med eit spørsmål, ei tilbakemelding eller klage? Vi er her for å hjelpe deg.

Du kan kontakte FRAM Kundesenter ved å sende e-post, ringe eller sende brev. I tillegg kan du besøke trafikkterminalane.

Send kontaktskjema

Du kan ta kontakt gjennom kontaktskjemaet.

Kontaktskjema

Skriftlege førespurnader blir behandla i opningstidene måndag til fredag 08.00-16.00, og stengt på offenlege heilagdagar.

Ringe

For å snakke med FRAM Kundesenter ringer du 71 28 01 00 (vanleg takst).

Kundesenteret har opent måndag til fredag 08.00-16.00, og stengt på offenlege heilagdagar. 

Sende brev

Om du tar kontakt med brev, send det i posten til: 

FRAM Kundesenter 
Postboks 743 
6501 Kristiansund N

Ikkje gløym å skrive adressa vi skal svare deg tilbake på.

Besøke trafikkterminalane

På trafikkterminalane får du hjelp og svar på spørsmål om kollektivtilbodet.

Transportklagenemda

Vi jobbar med å løyse sakene på ein god måte, men vi gjer merksam på at du kan få saka behandla vidare av Transportklagenemnda. Saka må være sendt til nemnda innan fire veker etter at du har fått svaret frå FRAM Kundesenter.

Personvern

Det er viktig at du veit kva vi gjer for å behandle den personlege informasjonen frå deg.

Relatert informasjon