Enkeltbillett buss og hurtigbåt

Enkeltbillett er for deg som reiser med buss eller hurtigbåt av og til. 

Buss 

Sjekk kor mange soner du skal reise gjennom på sonekartet, og finn deretter prisen i pristabellen. 

Soner og sonekart  

Prisar for enkeltbillett buss 2024

Tabellen nedanfor viser ordinær takst for enkeltbillett for buss.  Kjøper du enkeltbillett om bord på bussen, må du betale eit ombordtillegg. Ombordtillegget er 20 kroner for vaksne og 10 kroner for studentar og personar i førstegangsteneste. Det er ikkje ombordtillegg for barn og honnør.

Pristabell NOR enkeltbillett buss 2024
Soner/Kategori Vaksen Barn/Honnør/ Førstegongsteneste Student
1 46 23 46
2 92 46 92
3 138 69 92
4 184 92 92
5 275 138 138
6 459 229 229
7 505 252 252
8 551 275 275
9 597 298 298

Om billetten

Reiser inn til eller ut av Møre og Romsdal med buss 

For reiser inn og ut av Trøndelag og reiser inn og ut av Vestland, sjå informasjon under soner og sonekart. 

Hurtigbåt

Tabellen nedanfor viser ordinær takst for enkeltbillett for hurtigbåt.  Kjøper du enkeltbillett om bord på båten, må du betale eit ombordtillegg. Ombordtillegget er 20 kroner for vaksne og 10 kroner for personar i førstegangsteneste. Det er ikkje ombordtillegg for barn og honnør.

Pristabell NOR HB enkeltbillett 2024
Frå Til Vaksen Barn/ Honnør / Førstegongsteneste
Hamnsund Store Kalvøy 63 32
Hamnsund Valderøya 115 58
Hamnsund Ålesund 115 58
Hareid Valderøya 130 65
Hareid Ålesund 130 65
Langevåg Ålesund 73 37
Store Kalvøy Hamnsund 63 32
Store Kalvøy Valderøya 63 32
Store Kalvøy Ålesund 63 32
Valderøya Hamnsund 115 58
Valderøya Hareid 130 65
Valderøya Store Kalvøy 63 32
Valderøya Ålesund 63 32
Ålesund Hamnsund 115 58
Ålesund Hareid 130 65
Ålesund Store Kalvøy 63 32
Ålesund Valderøya 63 32
Ålesund Langevåg 73 37

Om billetten

Relatert informasjon