Tilgjengelegheit

Sitt du i rullestol, reiser med barnevogn eller har nedsett funksjonsevne? Dei fleste bussane og hurtigbåtane er tilgjengelege og tilrettelagt, slik at det er enkelt å komme om bord med til dømes rullestol og barnevogn. 

Tilgjengelegheit på reisa

  • Alle bussar er som oftast utstyrt med innvendige skjermar som viser dei neste tre haldeplassane, og kor mange minutt det er dit.
  • Alle bussar har som oftast opprop som fortel kva som er neste haldeplass.