Bestillingstransport

Bestillingstransport er eit rutetilbod som berre køyrer når nokon har bestilt. Transporten går ofte med minibuss eller drosje.

Om bestillingstransport

Bestillingstransport kan vere transport til eller frå knutepunkt for buss, hurtigbåt, ferje eller fly, det kan vere tilbod som gjer at du kan reise til eit kommunesenter eller servicesenter for å handle eller gjere andre ærend, og det kan vere tilpassa kultur- eller fritidstilbod. Tilbodet er litt ulikt frå område til område. Bestillingstransporten er open for alle, men kveldstilbod natt til laurdag og søndag er primært meint for unge under 23 år.

Tilbodet blir ikkje køyrt 

  • på offentlege fridagar/heilagdagar 
  • i perioden 23.12 til og med 01.01. 

Unntaket er flyplasstransporten i Ørsta and Volda, som også er tilgjengeleg i juleperioden og i påska.

Vi tilbyr bestillingtransport i desse områda