Nye takstar for nullutsleppskøyretøy på fylkesvegferjene frå 18. mars

Frå 18. mars blir takstane for nullutsleppskøyretøy under 6 meter endra frå å vere 50 til 70 prosent av prisen for konvensjonelle køyretøy på fylkesvegferjene i Møre og Romsdal. 

Tilsvarande endring er gjort på alle ferjesamband med statleg tilskot på riksvegnettet, frå 1. mars.