No har vi ein ny og betre reiseplanleggar og nettside

Både reiseplanleggaren og nettsida har fått anna design som er meir moderne og brukarvennleg.

Reiseplanleggaren

Bruker du FRAM-appen vil du kjenne igjen reiseplanleggaren som no har kome på nettsida. Det er enkelt å søke etter avgangar for bussane, hurtigbåtane og ferjene i fylket.

Nettsida

Du vil kjenne igjen menyen på den nye nettsida frå den førre, men samtidig har vi gjort det enklare å finne fram til informasjonen du treng. Og med betre universell utforming er nettsida enklare å bruke for fleire.