Skriftstørrelse
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
English

Bestillingstransport

Bestillingstransport er eit rutetilbod som berre køyrer når nokon har bestilt. Transporten går ofte med minibuss eller drosje. Tilbodet blir ikkje køyrt på offentlege fridagar/heilagdagar. Nedanfor finn du informasjon om pris, bestilling og korleis transporten fungerar.

Vi er i ferd med å bytte til eit nytt bestillingssystem så per i dag har vi to ulike system i bruk. Dette inneber at bestillingssystemet på nett ser litt ulikt ut avhengig av kva område du vil bestille i.

Merk! Frå 1 juni vart tilbodet redusert

Grunna innsparingar vart tilbodet om bestillingstransport sterkt redusert frå 1. juni 2023.

I kommunane Hustadvika, Molde, Rauma, Smøla og Tingvoll er all bestillingstransport stoppa inntil vidare.

I Volda kommune held flyplasstransporten fram, medan andre ruter er stoppa inntil vidare.

I Aure, Haram, Herøy, Kristiansund og Ørsta held tilbodet fram som no.

Vi håpar å kunne sette i gang igjen transporten i 2024, men det kjem an på korleis økonomien utviklar seg.

Bestilling og bestillingsfristar

  • Du kan bestille på nett ved å bruke lenkene nederst på denne sida. Merk informasjonen om bestillingsfristar nedanfor.
  • Du kan bestille på telefon 71 28 01 00 til FRAM Kundesenter på kvardagar 08.00-15.30.

Viktig om bestillingsfristar

Sjå generell bestillingsfrist for den ruta som er aktuell for deg i brosjyra for aktuelt område.

  • I områda med nytt system (Ørsta/Volda flyplasstransport og Haram), er nettbestilling tilgjengeleg fram til bestillingsfristen går ut.
  • For alle andre område gjeld følgande både for nettbestilling og bestilling på telefon: turar som startar før kl. 10.00 tysdag-fredag må bestillast seinast kl. 15.30 dagen før. Turar før kl. 10.00 på måndag og alle turar på helg må bestillast seinast kl. 15.30 fredagen før.

Merk! Vi har tekniske problem med å stenge systemet for bestilling slik vi ønsker, så det kan derfor vere mogleg å legge inn bestillingar på nett etter kl. 15.30 og i helgane. Desse bestillingane vil ikkje bli formidla til drosjeselskapa og turen vil ikkje bli køyrt.

FRAM har ikkje ansvar for ekstrakostnader som kunden kan få som følge av manglande bestillingstransport viss bestillinga er gjort utanom dei fristane som er beskrive her, slik som ordinær drosjekostnad, mista buss eller fly, etc.

Pris

Vaksen: kr 50,00.

Barn 6-17 år: kr 25,00.

Barn under 6 år reiser gratis i følge med vaksne. Det er ikkje honnør- eller studentrabatt på bestillingstransport.

Du betalar til sjåføren med kort eller kontantar. Periodebillettar gjeld ikkje på bestillingstransport.

Det kan forekomme unntak frå denne prisinga. Eventuelle unntak blir beskrive i brosjyra for aktuelt område.

Slik fungerer transporten

  • Du må bestille på førehand. Turen køyrer berre når nokon har bestilt.
  • Transporten stoppar berre der reisande skal hentast eller sleppast av. Køyretida kan difor variere.
  • Bestillingar blir samordna, slik at turen kan gå innom fleire hente- eller leveringspunkt på vegen.
  • Bestillingstransporten dekker eit definert område og du må bli henta og levert innanfor det definerte området.
  • Du må vere klar 5 minutt før avtalt hentetidspunkt.
  • Møter du ikkje til turen som er bestilt, vil vi fakturere deg for utgiftene vi har med bestillinga/turen.

Ulike typar bestillingstransport

FRAM har tilbod om ulike typar bestillingstransport. Kva typar transport som er tilgjengeleg, kan vere ulikt frå område til område.

Tilbringartransport

Ein tur heimanfrå til ein av haldeplassane/kaiene til FRAM sine bussar, hurtigbåtar og ferjer, eller frå haldeplassen og heim igjen. Korresponderer med bestemte avgangar eller ankomstar. Turen blir alltid lagt opp slik at du skal rekke den bussen, båten eller ferja det er korrespondanse med.

Servicetransport

Ein tur heimanfrå til kommunesentrum eller eit anna handels-/servicesenter, eller frå eit slikt sentrum og heim igjen.

Natt

Ein tur heim frå offentleg arrangement på kveld- og nattetid i helgene. Natt vil på sikt erstatte Trygt heim for ein 50-lapp som er tilgjengeleg i nokre område, og er særleg tiltenkt ungdom opp til fylte 25 år.

Oversikt over tilbodet

Her finn du brosjyrer som beskriv tilbodet i kvart enkelt område der bestillingstransport er tilgjengeleg. Du finn og ein vegleiar for å bruke den nye bestillingssystemet vi har tatt i bruk og som per no gjeld for Haram, flyplasstransport til og frå Ørsta/Volda lufthamn Hovden og ruta Ørsta-Sæbø. For å bestille, klikkar du på den blå boksen for aktuelt område.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.