Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

FRAM-appen

Enda enklare for deg som reiser kollektivt. I FRAM-appen kan du søke i reiseplanleggaren, kjøpe billetten og sjekke avgangen for bussen, hurtigbåten og ferja på mobilen. Alt samla, og du kan nytte den i heile fylket. Her kan du finne FRAM-appen i App Store og Google Play.

Merk! For viktig informasjon om sal av billettane i appen og bruk av appen, sjå bruksvilkåra for FRAM-appen. Du kan òg finne informasjonen inne i appen.

Merk! Opplever du problem eller feil i FRAM-appen, ta kontakt med FRAM Kundesenter via kontaktskjema eller på telefon 71 28 01 00. Her finn du kontaktskjemaet for FRAM Kundesenter. Du skal ikkje ta direkte kontakt med FRAM sin systemleverandør. Hugs og å alltid oppdatere til nyaste versjon av FRAM-appen.

Søk reise

Det er lett å søke seg fram i reiseplanleggaren. Vel staden du skal reise frå og staden du skal reise til, kva for tid du skal reise og trykk søk. Du kan søke på namn på staden, stoppestad, posisjonen din og velje frå kartet. For enkelt å kunne søke på rutene du ofte reiser, kan du velje å lage favorittar for både strekningane og avgangane. Etter å ha valt reisa, kan du kjøpe billetten rett frå reiseplanleggaren.

Kjøp billett

I denne appen kan du kjøpe både enkeltbillett og periodebillett. Du kan velje å aktivere/bruke billetten med éin gong du kjøper han, eller å aktivere/bruke han seinare om du er tidleg ute med å kjøpe billetten. Billettane dine samlar seg i lista over kjøpte billettar, slik at du enkelt kan hente opp aktive, inaktive og utgåtte billettar. Om du vil ha sendt kvitteringa for billettkjøpa til e-posten din, og bli minna om billetten som går ut, kan du det.

Sjekk avgang

Ofte kan det vere greitt å berre kunne sjekke avgangane som køyrer i nærleiken av deg akkurat no, og det kan du. Når du let appen finne posisjonen din, kan du velje å sjekke både den næraste stoppestaden, avstanden dit og rutene som er innom. Heilt enkelt.

Gjeld for FRAM

Ruteinformasjonen og billettane som er tilgjengelege i appen, gjeld for strekningane Møre og Romsdal fylkeskommune handterer i fylket gjennom kollektivtilbodet FRAM. Ruteinformasjonen gjeld for all den rutegåande kollektivtrafikken med bussane, hurtigbåtane og ferjene i fylket. Billetten gjeld for bussane og hurtigbåtane.

Merk! FRAM Ung kan du bruke på ferja utan bussreise.

Last ned FRAM-appen

FRAM-appen er tilgjengeleg i App Store og Google Play. For å laste ned appen, klikk på lenka til app-butikken du bruker.

Hjelp til oppstartsvegvisaren

Når du har lasta ned FRAM-appen frå App Store eller Google play og startar han første gong, får du opp ein oppstartsvegvisar. Her kan du finne hjelp til oppstartsvegvisaren for FRAM-appen.

I tilfellet du får ei feilmelding

I tilfellet du får feilmelding når du installerer eller bruker FRAM-appen, og treng meir informasjon om kva feilmeldinga betyr, har vi skrive ned forklaringar til feilmeldingane. Her kan du finne forklaringar til feilmeldingar du kan få under installasjonen eller bruken av FRAM-appen.

Kjøpe enkeltbillett eller periodebillett i FRAM-appen

I FRAM-appen for mobil kan du kjøpe alle typar billettar til FRAM sine bussar og hurtigbåtar.

Du kan ikkje kjøpe billett i FRAM-appen til kommersielle busstilbod, som flybussane i Molde og Ålesund, bussar til Bergen og Oslo, og Stryn-Trondheim.

Merk! Du kan berre kjøpe billett til din eigen telefon. Det er ikkje mogleg å flytte over billetten til ein annan telefon eller å kjøpe billett på vegner av andre med FRAM-appen.

Merk! På grunn av EU sitt reviderte betalingsdirektiv (PSD 2), som bestemmer sikkerheitskravet om å bruke sterk kundeautentisering (SKA), treng du å bruke BankID når du har valt bankkort som betalingsmiddel for billetten i FRAM-appen. Kravet gjeld ikkje betaling for billetten med Vipps.

Om du lurar på korleis du kjøper ein enkeltbillett eller periodebillett i FRAM-appen, kan du finne informasjon i vegvisarane under.

Her kan du finne vegvisaren for å kjøpe enkeltbillett i FRAM-appen.

Her kan du finne vegvisaren for å kjøpe periodebillett i FRAM-appen.

48 timar-grense for førehandskjøp

Det er ikkje mogleg å førehandskjøpe billett tidlegare enn 48 timar før planlagd reise. Dette er altså fristen du har til å starte reisa etter at du har førehandskjøpt billett.

Nedteljinga for desse 48 timane står på billetten etter kjøp, før han er aktivert. Etter at fristen for aktivering er gått ut, vil det ikkje vere mogleg å bruke billetten.

Viss du oppdagar at du har førehandskjøpt billett for tidleg og ikkje rekk å bruke han innan 48 timar, skal du ikkje aktivere billetten! Viss du lar vere å aktivere billetten, slepp du å betale for han og kan kjøpe ein ny billett som vil vere gyldig for reisa.

Sletting av reservert kjøpsbeløp skjer automatisk etter at fristen for aktivering er gått ut, viss billetten ikkje blir aktivert. Det kan ta nokre verkedagar før reservasjonen av beløpet blir frigitt på kontoen din. Det eksakte tal dagar er avhengig av kortleverandør, men det kan ofte ta så mykje som ei veke.

Problem med betalinga i FRAM-appen

For tida opplever vi at nokre reisande har problem med betalinga i FRAM-appen etter at vi gjekk over til sterkare kundeautentisering (SCA) for å følge EU sitt reviderte betalingsdirektiv (PSD2).

Handhevinga kortutgivarane har av det nye regelverket er hovudårsaka til problemet, og at kjøpa under 500 kroner fortsatt følger tidligare retningslinjer for fysisk bruk av kontaktlaus betaling. Det blir arbeida med å løyse problemet.

Bruke billettane i appen utan internett

Det er mogleg å bruke billettane i FRAM-appen utan internett (wifi eller mobildata), men først må appen ha blitt opna med nettilgang tidlegare på dagen for å laste ned billettar som er gyldige, animasjon for billetten og anna produktinformasjon som er oppdatert. Opn derfor FRAM-appen på telefonen heime om morgonen, kor telefonen kan vere kopla til wifi, før du eller barna reiser heimanfrå. La vere å lukke/avslutte appen heilt, for å vere på den sikre sida, mellom bruk resten av dagen. På den måten kan du bruke billetten i FRAM-appen utan nettilgang og utan å få feilmeldingar.

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00