Skoleskyss

Du finn informasjon om skoleskyss på nettsidene til Møre og Romsdal fylkeskommune. Der kan du også søke om skoleskyss via skoleskyssportalen. 

Skoleskyss  - Informasjon for føresette og elevar i grunnskole og vidaregåande

Har du ikkje rett til skoleskyss?

Du kan framleis reise med skolebussen så lenge det er plass om bord, men du må kjøpe billett. Under billettar og priser finn du informasjon om kva billettype du kan kjøpe.

Du finn informasjon om rutetider i reiseplanleggaren eller i FRAM-appen. Dersom du ikkje finn rutetidene for skolebussen, må du ta direkte kontakt med skolen din. 

Relatert informasjon