Ferje

Ferjebilletter betalast med AutoPASS på alle fylkesvegferjer i Møre og Romsdal.

Prisar

Du betalar berre for køyretøyet, passasjerar reiser gratis. Kva du må betale for reisa er avhengig av kva køyretøy du har og kor langt du reiser.

Sjå billettprisar for ferjene i ferjepriskalkulatoren.

AutoPASS

Hensikta med AutoPASS for ferje er å automatisere betalinga for reisene med ferje. 

Du finn meir informasjon om AutoPASS for ferje og korleis du kan opprette ein avtale og registrere brikke på sidene til AutoPASS for ferje.

Gratis ferje 

Fleire ferjesamband i Møre og Romsdal er gratis. Dette gjeld følgande samband: 

 • Arasvika - Hennset 
 • Aukra - Hollingsholmen 
 • Brattvåg - Dryna 
 • Edøya - Sandvika 
 • Festøya - Hundeidvika 
 • Larsnes - Åram - Voksa - Kvamsøya (Gjeld ikkje for reiser på strekninga Larsnes - Åram t/r)
 • Molde - Sekken 
 • Småge - Orta - Finnøya - Sandøya - Ona 
 • Solholmen - Mordalsvågen 
 • Standal - Trandal - Sæbø - Skår - Store Kalvøy
 • Sæbø -Leknes

Relatert informasjon