Ørsta/Volda: justeringar av rutetabellane for linjene 340 og 341 frå 2. april

Frå tysdag 2. april blir det nokre justeringar på busslinjene 340 Ørsta-Volda og 341 Volda-Sjukehuset-Bratteberg.

Endringane kjem på grunn av tilpassingar til endringar i flytidene til og frå Ørsta-Volda lufthamn Hovden.

Reiseplanleggaren på denne nettsida og i FRAM-appen er oppdatert og viser riktige rutetider.