Endringar rute 811 i Kristiansund frå 2. april

Ein avgang på rute 811 blir endra frå 2. april for betre tilpassing til skole.

Avgang kl. 8.35 frå Kristiansund trafikkterminal til Sødalen blir flytta til kl. 8.30. Dette for betre tilpassing til skolen startar.