Skriftstørrelse
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
English

Forskrift om transport med ferje

Her kan du finne forskrifta om transport med ferje.

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 26. mars 2003 med hjemmel i forskrift av 26. mars 2003 nr. 401 om yrkestransport innenlands med motorvogn eller fartøy § 31, jf. lov av 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) § 3, § 33 og § 35. Endringer: Endret ved forskrifter 24. juni 2004 nr. 976, 29. juni 2010 nr. 1032, 17. mars 2017 nr. 336, 19. desember 2019 nr. 2051 (i kraft 1. januar 2020).

§ 1. Virkeområde

Forskriften gjelder for transport med ferje i riksvegsamband, når slik ferje anløper ferjeleie utenfor riksvegnettet og når ferjesamband opprettes midlertidig ved vegstenging. Forskriften gjelder også på ferje i fylkesvegsamband og kommunale samband når vedtak om dette er truffet av kompetent myndighet.

Endret ved forskrift 17, mars 2017 nr. 336 (i kraft 1. mai 2017).

§ 2. Vognførers ansvar

Fører av motorvogn som er eller skal om bord på ferje plikter å følge ferjemannskapets anvisninger og skilting ved ferjeleiet og om bord i ferjen. Videre pålegges vognføreren å meddele til ferjens mannskap eventuelle feil eller mangler ved kjøretøyet eller egenskaper ved lasten, som kan representere en sikkerhetsrisiko om bord.

§ 3. Fortrinnsrett

Kjøretøy tas med i den rekkefølge disse kommer til ferjekai/oppstillingsplass, med mindre ferjefører eller den denne bemyndiger bestemmer noe annet på grunn av stuings- og vekthensyn. Ferjefører eller den denne bemyndiger kan og i enkelttilfeller gjøre unntak for motorvogn med farlig last, når dette gir betydelige ulemper for mange andre som skal med ferje.

Utrykningskjøretøy under utrykning, teleselskapers og nettselskapenes feilretterbiler i tjenesteoppdrag og busser i rute har fortrinnsrett. Utrykningskjøretøy har fortrinnsrett også på retur. Kjøretøy i merket begravelsesfølge, hestetransport og transport av levende dyr i næringsvirksomhet har fortrinnsrett ved å varsle ferjefører senest 15 minutter før ferjeavgang.

Leger, jordmødre, hjemmesykepleiere, prester, veterinærer og politi har fortrinnsrett på tjenestereise som ikke kan utsettes.

Statens vegvesen kan gi fortrinnsrett til andre i særlige tilfeller.

Dersom det møter opp flere med fortrinnsrett ved ferjeleiet enn ferjen kan ta med, bestemmer ferjefører eller den denne bemyndiger hvem som er mest berettiget. Livsviktige transporter skal alltid gå foran.

Endret ved forskrifter 24. juni 2004 nr. 976, 29. juni 2010 nr. 1032, 17. mars 2017 nr. 336 (i kraft 1. mai 2017), 19. des 2019 nr. 2051 (i kraft 1 jan 2020).

§ 4. Ombord- og ilandkjøring

Ombord- og ilandkjøring skal bare skje på signal. Normalt kan passasjerene sitte i bilene.

Når det er fastsatt ved oppslag på land og/eller om bord at passasjerene ikke kan sitte i kjøretøyene under ombord- og ilandkjøring, skal ferjefører eller den denne bemyndiger nekte ombordkjøring hvis påbudet ikke etterkommes.

Det er ikke tillatt å stå eller gå mellom kjøretøy når ferjen legger til kai.

Busser og vogntog på over 10 meter, lastebiler med tillatt totalvekt over 12.000 kg og kjøretøy med en høyde over 2,5 meter kan gis adgang til å kjøre om bord først når disse samtidig kjører sist i land.

§ 5. Overfart

Fra kjøretøyet er parkert om bord til ferjen har lagt til kai er det sjåførens ansvar å sørge for at motoren er avslått og at parkeringsbremsene og laveste gir er koplet inn. Hvis ikke annet er fastsatt ved oppslag om bord kan personer oppholde seg i kjøretøy under overfarten.

Det er forbudt å røyke på dekk og i bilene, samt å bruke ild, fylle bensin, olje eller annen brennbar væske.

§ 6. Rusmidler

Ferjefører eller den denne bemyndiger, kan nekte å medta reisende som er synlig beruset.

§ 7. Reisebevis/billett

Rett til befordring fås ved å ha gyldig reisebevis eller gyldig elektronisk/optisk identifiserbart betalingsmedium som aksepteres på ferjesambandet. Den reisende er selv ansvarlig for å inneha gyldig reisebevis eller gyldig elektronisk/optisk identifiserbart betalingsmedium. Reisebeviset skal oppbevares under hele reisen og skal forevises ved kontroll. Den reisende med elektronisk/optisk betalingsmedium skal under overfarten stille dette til disposisjon for ny kontrollavlesning.

Reisende som ved kontroll ikke kan vise gyldig reisebevis eller stille elektronisk eller optisk identifiserbart betalingsmedium til disposisjon for kontroll, skal betale tilleggstakst.

Oppgjør kan skje ved etterfakturering, belastning av kontokort, verdikort eller ved ekstra klipp i sonekort. Antallet klipp bestemmes etter følgende beregning: Samlet beløp å betale dividert med betalt nettopris pr. klipp, avrundet oppover til nærmeste hele klipp.

Endret ved forskrift 17 mars 2017 nr. 336 (i kraft 1. mai 2017).

§ 8. Annet regelverk

For transport av farlig gods og sikkerhet om bord for øvrig gjelder Sjøfartsdirektoratets forskrifter.

For takster, tilleggstakster og moderasjoner mv. vises til Riksregulativet for ferjetakster.

§ 9. Ikrafttreden m.m.

Forskriften trer i kraft 1. april 2003.

Samtidig oppheves Samferdselsdepartementets forskrift av 16. desember 1987 nr. 961 om befordringsvedtekt for transport med ferjer i riksvegsamband.

Særskilt fortrinnsrett som er gitt i medhold av nevnte forskrift gjelder for den tid som er fastsatt.

Forskriften skal slås opp på godt synlig sted om bord i ferjen og ved ferjeleiet.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.