Skriftstørrelse
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
britisk flagg

Billettoversikt

Når du skal reise med buss eller hurtigbåt er det fleire typar billettar du kan kjøpe. Her kan du finne informasjon.

FRAM sine billettar gjeld på det offentlege kollektivtilbodet i Møre og Romsdal. Dei gjeld ikkje på flybussen i Ålesund, andre kommersielle busslinjer eller annan transport som ikkje er ein del av det offentlege tilbodet. Periodebillettar og rabattar gjeld òg for nattbussane til FRAM.

Enkeltbillett

Enkeltbillett gjeld for ei reise på ei bestemt strekning. Billetten gjeld fram til framkomstsone, og innanfor framkomstsona i inntil ein time. Dette betyr at om du reiser berre innanfor ei sone, så kan du reise fram og tilbake på den tida billetten gjeld.

Merk! Billetten gjeld ikkje for retur på ei reise som er lengre enn ei sone, sjølv om tida på billetten ikkje har gått ut. Du kan finne meir informasjon om overgang lenger ned.

Periodebillett sone (30 dagar, 7 dagar eller 24 timar)

Periodebillett sone er ein strekningsbaserte periodebillett som er gyldig for eit uavgrensa tal reiser i den perioden billetten er kjøpt for, for dei sonene billetten gjeld for. Du kan få ein sonebasert periodebillett for 30 dagar, 7 dagar eller 24 timar, og billetten er tilgjengeleg for vaksen, barn og honnør.

Når du skal kjøpe ein sonebasert periodebillett, vel du den haldeplassen/kaia du vil reise frå og den haldeplassen/kaia du vil reise til, og så vil systemet rekne ut billettprisen for deg. Billetten er gyldig for reiser mellom sona som frå-haldeplassen/kaia ligg i og sona som til-haldeplassen/kaia ligg i. Du kan reise til/frå andre haldeplassar enn dei du har valt, så lenge dei er innanfor dei sonene du har kjøpt billett for.

På kartet i reiseplanleggaren på nett kan du huke av i boksen nede på kartet når du gjer eit søk for å vise sonene for strekninga.

Periodebillett område (30 dagar)

Nokre stader i fylket finns det ein periodebillett for eit definert geografisk område. Denne typen periodebillett er berre tilgjengeleg for 30 dagar for vaksne og barn.

Områdebillett finns for desse områda:

  • Periodebillett Ålesund, Giske, Sula*
  • Periodebillett Kristiansund
  • Periodebillett Kristiansund/Frei
  • Periodebillett Molde
  • Periodebillett Hjelset/Kleive
  • Periodebillett Elnesvågen-Molde
  • Periodebillett Ørsta/Volda
  • Periodebillett Sykkylven
  • Periodebillett Ulsteinvik sentrum

* I Ålesund er billetten gyldig frå Hessa og Skarbøvik i vest, til Magerholm og Glomset i aust, til Fremmerholen og Brusdalen, og til Taftesund på Ellingsøya.

Kombinert periodebillett for hurtigbåt og buss

Periodebillettar som kombinerer hurtigbåt og buss er tilgjengeleg på ei rekke strekningar. Dette er i prinsippet det same som ein sonebasert periodebillett, men inkluderar både buss og hurtigbåt.

Med periodebillett Nordøyane-Ålesund kan du reise fritt med buss mellom Nordøyane og Hamnsund, samt hurtigbåten mellom Hamnsund og Ålesund, i 30 dagar. Billetten vil og inkludere buss mellom Ålesund sentrum og Moa.

FRAM Ung

FRAM Ung er ein periodebillett for ungdom og unge vaksne til og med 24 år, dvs. fram til den dagen du fyller 25 år. Unge kan bruke denne billetten til å reise uavgrensa med offentleg buss, hurtigbåt og ferje i Møre og Romsdal. Billetten gjeld i 30 dagar frå datoen billetten er kjøpt eller datoen du vel at billetten skal bli aktivert.

Frå 1. januar 2022 kan du også bruke FRAM Ung på nattbussane.

Merk! Perioden denne billetten er gyldig startar ikkje ved første avlesing på ein billettlesar, slik det er med ordinære periodebillettar (sone/område). Men 30 dagar frå datoen billetten er kjøpt eller datoen du vel at billetten skal bli aktivert.

Merk! FRAM Ung er ikkje gyldig på kollektivtilbod i Møre og Romsdal som ikkje er ein del av det offentlege kollektivtilbodet. FRAM Ung gjeld ikkje på flybussen i Ålesund.

Merk! Om du skal reise ut av eller inn til Møre og Romsdal, treng du å kjøpe ein ekstra billett av sjåføren som dekker strekninga ut av eller inn til fylket. Her kan du finne informasjon om FRAM Ekspress-linjene. I Halsa, kan du bruke FRAM Ung når du reiser med FRAM Ekspress i sonene 870 Betna og 871 Halsa.

Merk! På Kystekspressen gjeld FRAM Ung mellom Kristiansund og Kjørsvikbugen. På denne båten er det ikkje mogleg å lese av FRAM Ung på ein billettlesar. Planlegg du å reise med denne båten, må du ta vare på kjøpskvitteringa med startdato. Vis fram kvitteringa saman med FRAM Ung-billetten om bord.

FRAM Student

FRAM Student er ein periodebillett for studentar til og med 29 år, dvs. fram til den dagen du fyller 30 år. Billetten gjeld uavgrensa reise på offentleg buss, hurtigbåt og ferje i Møre og Romsdal i perioden billetten gjeld. FRAM Student er berre tilgjengeleg i skoleåret og gjeld for 30 dagar frå datoen billetten er kjøpt eller datoen du vel at billetten skal bli aktivert.

Frå 1. januar 2022 kan du også bruke FRAM Student på nattbussane.

Merk! Perioden denne billetten er gyldig startar ikkje ved første avlesing på ein billettlesar, slik det er med ordinære periodebillettar (sone/område). Men 30 dagar frå datoen billetten er kjøpt eller datoen du vel at billetten skal bli aktivert.

Vilkåra for å kunne kjøpe FRAM Student er dei same som for studentrabatt elles, dvs. at den reisande må ha gyldig studentbevis og kvittering for betalt semesteravgift.

Merk! Denne billetten er berre tilgjengeleg for bruk i skoleåret. Når det er mindre enn 30 dagar igjen av skoleåret, er det ikkje lenger moleg å kjøpe billetten. Allereie kjøpte billettar kan bli brukt til dei går ut.

Merk! FRAM Student er ikkje gyldig på kollektivtilbod i Møre og Romsdal som ikkje er ein del av det offentlege kollektivtilbodet. FRAM Student gjeld ikkje på flybussen i Ålesund.

Merk! Om du skal reise ut av eller inn til Møre og Romsdal, treng du å kjøpe ein ekstra billett av sjåføren som dekker strekninga ut av eller inn til fylket. Her kan du finne informasjon om FRAM Ekspress-linjene. I Halsa, kan du bruke FRAM Student når du reiser med FRAM Ekspress i sonene 870 Betna og 871 Halsa.

Merk! På Kystekspressen gjeld FRAM Student mellom Kristiansund og Kjørsvikbugen. På denne båten er det ikkje mogleg å lese av FRAM Student på ein billettlesar. Planlegg du å reise med denne båten, må du ta vare på kjøpskvitteringa med startdato. Vis fram kvitteringa saman med FRAM Student-billetten om bord.

Nattbussane

Enkeltbillett for avgangane til 21 Nattbuss Ålesund, nattavgangane til 701 Årølia-Molde-Djupdalen, 702 Hatlelia-Bergmo-Nordbyen og 532 Elnesvågen-Molde kostar det same som prisen for billetten på dagen. Merk! Du kan også bruke periodebilletten på nattbussen.

Barnevogn, rullestol, sykkel, bagasje og dyr

Du treng ikkje kjøpe separat billett for barnevogn, rullestol eller sykkel. Du kan og ta med handbagasje og inntil to kolli i tillegg (maks. 30 kg).

For hund betalar du barnebillett. Tenesthund i aktiv teneste kan reise utan eigen billett.

Det er visse vilkår som gjeld for utstyr etc. om bord. Her kan du finne meir informasjon om kva som gjeld for å ta med barnevogn, rullestol, sykkel, dyr, etc. om bord.

Firmakonto med reisekort

Eit firma (inkludert offentlege institusjonar, barnehagar, skolar, etc.) kan opprette ein firmakonto og knytte eit eller fleire reisekort til denne kontoen.

Tilsette i selskapet kan bruke korte når dei reiser, og treng ikkje betale for kvar reise individuelt. Kostnaden for reisa blir belasta firmakontoen, og firmaet blir fakturert kvar annan månad.

Eit reisekort knytt til ein firmakonto kan brukast på alle offentlege bussar og hurtigbåtar i Møre og Romsdal. Det er ikkje mogleg å bruke firmakort på hurtigbåten mellom Kristiansund og Trondheim (Kystekspressen).

Eit reisekort med firmakonto kan bli delt mellom fleire innan same eining/selskap.

Dersom du har spørsmål eller ønsker å etablere ein firmakonto, kan du ta kontakt med FRAM Kundesenter via kontaktskjema eller på telefon 71 28 01 00. Her finn du kontaktskjemaet for FRAM kundesenter. Her kan du finne kontaktskjemaet for FRAM Kundesenter.

Gjennomgåande billett og overgang

Gjennomgåande billett

Når du reiser kollektivt i Møre og Romsdal, skal du så langt det er mogleg få kjøpe ein samla billett for heile reisa, sjølv om du eventuelt skal bytte transportmiddel undervegs. Dette betyr at du betaler for heile reisa på førehand eller på første transportmiddel. Dette heiter ein gjennomgåande billett.

Overgang

Å bytte frå ein buss til ein annan eller frå buss til hurtigbåt eller omvendt, blir rekna som ein overgang. Når du har ein gjennomgåande billett, har du «fri» overgang, dvs. at du ikkje må kjøpe billett på kvart transportmiddel.

Når du har ein gjennomgåande billett som beskrive over, kan du òg bruke denne billetten til å reise vidare i den siste sona som står på billetten, så lenge tida på billetten ikkje har gått ut (normalt innan 60 minutt etter framkomsttida).

Eksempel: Har du kjøpt ein billett frå Ålesund til Molde, kan du reise vidare med bybussane i Molde på same billett.

Merk! Billetten gjeld ikkje for retur på ei reise som er lengre enn ei sone, sjølv om tida på billetten ikkje har gått ut.

Overgang med periodebillett

Har du periodebillett for eit området, gjeld billetten for overgang på alle ruter og soner i dette området. Ved overgang mellom bussar eller mellom buss og hurtigbåt skal du lese av reisekortet eller billetten i FRAM-appen på billettlesaren på bussen/hurtigbåten.

Eigne reglar for Kystekspressen

Reglene til FRAM for overgang gjeld ikkje om bord på Kystekspressen, som høyrer til kollektivtilbodet til AtB i Trøndelag. Her kan du finne nettstaden til AtB.

Travel like the locals

Når du reiser med offentleg transport, får du ei heilt unik oppleving av området du besøker. Frå bussen, hurtigbåten eller ferja kan du nyte utsikta mot det varierte og svært vakre landskapet i Møre og Romsdal – i fred og ro.

Travel like the locals – eller reis som dei lokale – er turistopplevingar med offentleg transport. Dette er eit tilbod som er flott for deg som besøker Møre og Romsdal og ikkje er så kjend med å reise kollektivt i fylket. Det er også ein fin moglegheit for lokale som ønsker å oppleve området vårt på avslappande vis på ei «ferdigsydd» reise med offentleg transport.

Vi har satt saman turar frå knutepunkt i fylket til dei mest populære reisemåla i området og gjort det enkelt å bestille turen på nett. I Møre og Romsdal har vi meir enn 50 ulike turar du kan velje mellom.

Du får éin billett som gjeld heile reisa - sjølv om du må bytte transportmiddel undervegs. Du får og ei turbeskriving med informasjon om turen, turmålet og praktisk informasjon om reisa.

Billetten du får, gjeld for ein spesifikk dag, og du må følgje dei reisetidene som er oppgitt.

For mange av turane våre kan du laste ned ein Voice of Norway-guide. Voice of Norway brukar GPS-teknologien i mobiltelefonen for å gi deg stadbasert informasjon på turen. Informasjonen blir gitt i form av opplesing, bilde, tekst og lenker.

Travel like the locals-turer er tilgjengeleg i Møre og Romsdal og Vestland.

Her kan du lese meir om turane og bestille billett.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.