Skriftstørrelse
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
English

Aldersgrenser og rabattar

Informasjon om aldersgrenser og rabattar på buss, hurtigbåt og ferje.

Aldersgrenser

  • Barn under 6 år som ikkje reiser aleine, reiser gratis (unnatak barnehage* på tur og skoleskyss)
  • Barnebillett: Frå 6 år til og med 17 år
  • Vaksenbillett: Frå 18 år til og med 66 år
  • Honnørbillett: Honnørbilletten gjeld for personar 67 år og eldre, uføre med uførepensjon etter folketrygdloven, personar med honnørkort frå NAV, og blinde. Denne billetten gjeld òg for ektefelle, registrert partnar og sambuar som reiser i følge med ein person med rett til honnørbillett. Honnørrabatten kan ikkje kombinerast med andre rabattar. Du må kunne vise fram godkjent legitimasjon ved bruk av honnørrabatten.

* Barnehagane kan reise med bussane utan å betale for barna på bussavgangar etter kl. 09.00 og før kl. 13.00. På hurtigbåt gjeld egne reglar. Du kan finne meir informasjon lengre ned, under avsnittet om gruppe.

Reisekort med verdidel

Rabatten blei borte 1. august 2023.

Da du satte inn pengar på reisekortet ditt og brukte av denne verdidelen til å betale for ein enkeltbillett for vaksen fekk du ein rabatt på 17 prosent.

Studentrabatt

  • Er du elev/student på heiltid ved ein norsk vidaregåande skole, høgskole, universitet og andre godkjende undervisningsinstitusjonar kan du få studentrabatt.
  • For å få studentrabatt, må du ha med gyldig skolebevis/studentbevis (kort eller på mobil) med kvittering for betalt semesteravgift.
  • Rabatten gjeld frå og med ti dagar før skole-/semesterstart, til og med ti dagar etter skole-/semesterslutt. Studiebevisa frå studiestaden blir rekna som gyldige ut januar for haustsemesteret, og ut august for vårsemesteret.
  • Er du norsk statsborgar med gyldig studiebevis og betalt semesteravgift frå ein utanlandsk studiestad, kan du og få studentrabatt. ANSA-kort er ikkje gyldig dokumentasjon.
  • Studentrabatt gjeld i tillegg for deg som er ein utanlandsk statsborgar som studerer i Noreg og som har gyldig legitimasjon, studentbevis og kvittering på betalt semesteravgift.
  • Studentrabatt gjeld ikkje personar som tek norskopplæring.

Lærlingar får også studentrabatt. Du finn meir informasjon under.

Studentrabatt på periodebillett

Skoleelevar ved vidaregåande skole og studentar får 40 prosent rabatt på strekningsbaserte periodebillettar. Det er ingen studentrabatt på periodebillettar for definerte områder (periodebillett område).

Studentrabatt på enkeltbillett

Skoleelevar ved vidaregåande skole og studentar får 50 prosent rabatt på enkeltbillett for reiser frå og med 12 soner éin veg i heile Møre og Romsdal. Dette gjeld òg for reise til og frå Oppdal og Trondheim. For reiser som er kortare enn 12 soner kan du kjøpe billett for 12 soner, og få rabatten. (Dette kan vere den billigaste løysinga.)

På kollektivlinjer som køyrer mellom Sunnmøre og Vestland, får skoleelevar ved vidaregåande skole og studentar 25 prosent rabatt.

Lærlingar

Lærlingar kan kjøpe billettar med studentrabatt mot framvising av lærlingbevis. Innlogga brukar i VIGO app for fagopplærling, benyttast som gyldig lærlingbevis.

FRAM Ung og FRAM Student

FRAM Ung og FRAM Student er eigne billettprodukt som er svært gunstige for unge som reiser mykje.

Her finn du meir informasjon om FRAM Ung og FRAM Student.

FRAM Vaksen

Frå 1. januar 2023 kan du også som vaksen kjøpe ein periodebillett som er svært gunstig om du reiser mykje.

Her finn du informasjon om FRAM Vaksen.

Følgeperson

Reisande med eit særskilt behov kan reise saman med følgeperson. Følgepersonen treng ikkje eigen billett, men må vise fram eit følgepersonbevis. Dette beviset skal vere skrive ut av kommunen kor personen som treng følgeperson, er busett.

Gruppe

Ei gruppe på fleire enn ti personar som reiser samla på hurtigbåt og kjøper samla billett, får 30 prosent rabatt på enkeltbillettane.

Rabatten for gruppe gjeld berre vaksne og barn, ikkje for eksempel vernepliktige eller reisande med honnørrabatt. Desse reisande kan velje å bli inkludert i gruppa, slik at den blir stor nok til å få rabatt. (Dette kan vere den billigaste løysinga.)

Det er ikkje grupperabatt på bussreiser.

Barnehager- meld inn på førehand

Barnehagane kan reise med bussane mellom klokka 09.00 og 13.00 utan å betale for billetten til barna. Vaksne betalar vanleg billett for bussen. Tilbodet gjeld for bussavgang etter kl. 09.00 og før kl. 13.00, alle kvardagar.

Det er setebelte i alle bussane bortsett frå bybussane i Molde og Kristiansund. Vi anbefaler barnehagane til å ha med barnesete til barnehagebarna som normalt bruker dette.

Vi ber om at barnehagane som planlegg å reise på tur med bussen i ei større gruppe, melder inn til FRAM Kundesenter på førehand. Seinast kl. 12.00 dagen før de skal reise.

Vi treng å vite tal reisande, kva for linje de vil reise med (linjenummer) og forventa avgangstid. Meld inn til FRAM Kundesenter gjennom kontaktskjemaet. Her finn du kontaktskjemaet til FRAM Kundesenter.

Barnehagegruppene på fleire enn ti personar får grupperabatt på hurtigbåtane, med 30 prosent rabatt for barn og vaksne i gruppa. Rabatten gjeld berre billettane for vaksne og barn, ikkje for honnør, men som honnør kan du vere inkludert og lage ei gruppe som får rabatt. For gruppereiser med hurtigbåt, ring direkte til hurtigbåten. Du kan finne kontaktinformasjonen på rutetabellane for hurtigbåtane.

Det er ikkje mogleg å reservere seter om bord på bussar, hurtigbåtar eller ferjer for ein gruppe.

Større grupper - meld inn på førehand

For å opprettholde eit godt kollektivtilbud for alle som reiser i Møre og Romsdal, ber vi deg om å gi beskjed i god tid, og seinast kl 12.00 dagen før reisen, dersom du planlegg å reise med ein stor gruppe.

Dette vil gjere det enklare å planlegge avgangane slik at ingen som ønsker å reise med kollektivtransporten vår blir etterlatt, og må vente på neste ledige avgang.

Vi treng å vite tal passasjerar, kva for linje de ønsker å reise med og forventa avgangstid. Gi beskjed til FRAM Kundesenter ved å bruke kontaktskjemaet. Her finn du kontaktskjemaet til FRAM Kundesenter.

Det er ikkje mogleg å reservere seter om bord på bussar, hurtigbåtar eller ferjer for ein gruppe.

Familie

På bussreiser laurdag, søndag og heilagdagar (med unntak av 17. mai), kan du som er i kategoriane vaksen, honnør eller student ha med inntil fire barn under 18 år gratis så lenge reisestrekninga er lik.

For å få familierabatt må du kjøpe billetten om bord i bussen, ikkje via FRAM-appen.

På hurtigbåtane blir det gitt familierabatt når ein familie (far/mor og barn 6-17 år) reiser saman og løyser felles billett om bord. Alle familiemedlemmer får 25 prosent rabatt på enkeltbillett. Barn under 6 år reiser gratis.

For å få familierabatt må du kjøpe billetten om bord på hurtigbåten, ikkje via FRAM-appen.

Rundreise

Rabatten blei borte 1. januar 2023.

For hurtigbåtreise utan ilandstiging blei det gitt 35 prosent rundreiserabatt på ordinær tur/returbillett. Hovudregelen var at den reisande måtte vere om bord under heile turen.

Militær

Personar som er inne til førstegongsteneste får 50 prosent rabatt på enkeltbillett vaksen mot framvising av tenestebevis, innkallingsbrev, studentbevis frå krigsskolen eller Forsvarets blå id-kort.

Interrail/Eurail

Mot å vise fram gyldig Interrail-/Eurail-billett får du 50 prosent rabatt på den ordinære vaksenbilletten på togbussane FRAM Ekspress linje 420 Åndalsnes-Molde og FRAM Ekspress linje 681 Åndalsnes-Ålesund.

Rabatt på ferje

For reisende utan bil er det gratis å ta ferje. Rabattane som gjeld for bil på ferje, kan du finne i regulativa for ferjetakstar.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.