Skriftstørrelse
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
britisk flagg

Å reise kollektivt

Her kan du finne nyttig informasjon for når du skal reise kollektivt.

Transportmidlane

FRAM tilbyr kollektivtransport med buss, hurtigbåt og ferje i Møre og Romsdal.

Frå Kristiansund til Trondheim er AtB ansvarlege for hurtigbåten, kalt Kystekspressen. Her kan du finne nettstaden til AtB.

Sonar og billettprisane

Møre og Romsdal er delt inn i ulike takstsonar. Prisen på billettane blir bestemt av kor mange sonar du reiser igjennom. Her kan du finne sonekartet for Møre og Romsdal.

Billett

Når du kjøper ein billett til bussen, hurtigbåten eller ferja merka med FRAM inngår du ei avtale om kollektivtransport i Møre og Romsdal, som skjer på bakgrunn av FRAM sine reisevilkår. Her kan du finne ein oversikt over billettane og informasjon om prisane.

Billetten får du kjøpt rett på mobilen gjennom FRAM-appen, om bord på bussen, hurtigbåten og ferja, og ved å besøke rutebilstasjonane, Kristiansund trafikkterminal, Molde trafikkterminal og Moa trafikkterminal. I tillegg kan du kjøpe periodebillettar og verdi i nettbutikken og ha på reisekortet.

Gjennomgåande billett og overgang

Du kan kjøpe ein samla billett av FRAM når du skal reise over ei lengre strekning med bussane, kalt gjennomgåande billett. Billetten kan du òg fortsette å bruke i den siste sona som står på billetten, så lenge tida på billetten ikkje har gått ut (normalt innan 60 minutt etter framkomsttida). Dette kallar vi overgang. Merk! Billetten gjeld ikkje for returen på ei lengre reise, sjølv om tida på billetten ikkje har gått ut.

Billettkontroll

Den reisande er ansvarleg for å ha gyldig billett, og for å ha med seg relevant dokumentasjon til den rabatterte billetten. Om du ikkje har korrekt billett og dokumentasjon i en billettkontroll, må du i tillegg til å betale for billetten betale eit gebyr på 500 kroner ved betaling på staden. Blir det sendt faktura er gebyret sett til 750 kroner.

Regelverk og rettigheitene

For reisande med bussane gjeld vedtektene for transport med rutegåande busstrafikk i Noreg. Godkjent av Samferdselsdepartementet 27. februar 2004. Her kan du finne befordringsvedtektene.

EU har laga ei forordning som tek for seg rettane til deg som reisande med bussen. Her kan du finne kortversjonen med informasjon om EU-forordninga og rettane til busspassasjerane.

For reisande med ferjene gjeld transportvilkåra for ferje. I samsvar med sjøloven av 24. juni 1994 nr. 39 kap. 15. Her kan du finne transportvikåra for ferje. Og forskrifta om transport med ferje. Fastsett av Samferdselsdepartementet 26. mars 2003. Her kan du finne forskrift om transport med ferje.

Har du sendt inn klage til FRAM Kundesenter etter å ha reist kollektivt og ikkje er einig i utfallet etter at saka er behandla, kan du ta saka vidare til den nasjonale klagenemnda. Saka må være sendt til nemnda seinast fire veker etter at du/de har fått svaret på klaga frå FRAM Kundesenter. Her kan du finne informasjon og kontakte Transportklagenemnda.

Reise med større gruppe

For å oppretthalde eit godt kollektivtilbod til dei reisande i fylket, ber vi dei som planlegg å reise i større grupper om å melde inn i god tid. Merk! Seinast kl. 12.00 dagen før de skal reise.

Det vil gjere det enklare å planlegge avgangane slik at ingen som skal reise kollektivt blir ståande igjen for å vente til neste ledige avgang.

Vi treng å vite talet reisande, kva for rute de vil reise med og forventa avgang. Meld inn til FRAM Kundesenter gjennom kontaktskjemaet eller på telefon 71 28 01 00.

Vi anbefaler barnehagane til å ha med barnesete til barnehagebarna som normalt bruker dette. Det er setebelte i alle bussane bortsett frå bybussane.

Det er ikkje mogleg å reservere plassen om bord på bussane, hurtigbåtane og ferjene til ein større gruppe.

Reglar for bagasje på bussen

Vi ber dei som reiser med bussane om å ta omsyn til andre reisande, og følgje reglane som gjeld for bagasje.

Her er eit utdrag frå reglementet sett av Samferdselsdepartementet:

§ 9 Håndbagasje

Reisende kan fritt ta med lett håndterlige gjenstander (håndbagasje) med samlet vekt inntil 20 kg for hver billett. Bagasjen må anbringes slik at den ikke sjenerer de reisende eller hindrer på- og avstigning.

§ 10 Annet reisegods

Mot fraktgodtgjørelse kan det medtas tyngre eller større gjenstander eller bagasje i den utstrekning plassen tillater det og vognbetjeningen finner det forsvarlig. Slike gjenstander skal anbringes etter anvisning av vognbetjeningen. Barnevogner kan medtas i den utstrekning plassen tillater det og skal anbringes etter anvisning av vognbetjeningen.

Reglar for rullestol om bord på bussen

FRAM-bussane er utforma etter krav om universell utforming. På grunn av sikkerheit er det visse grenser for størrelsen og vekta for rullestol om bord på buss. Tillaten størrelse og vekt samsvarer med dei elektriske rullestolane som er mest brukt i dag.

Merk! Du er ansvarleg for å halde deg innanfor grensene, og ver merksam på at rullestolen ikkje kan bli med bussen om måla er større.

Dette er grensene:

 • Lengda på rullestolen kan ikkje vere over 120 cm, bredda ikkje over 70 cm, og høgda ikkje over 109 cm. Måla er utan personen
 • Den totale vekta, inklusive personen, skal ikkje overstige 250 kg
 • Elektriske rullestolar kan ha ein maksimal fart på 10 km/t

Reglar for hund og katt

Hund kan reise om bord på alle bussane, det er òg tillate å reise med katt i eit bur. Her kan du finne vilkåra for å reise med hund om bord på FRAM Ekspress-rutene.

På hurtigbåtane treng hund og katt å bli frakta i eiget bur/kasse når dei skal vere i salongen om bord på hurtigbåten. Om ikkje, skal dyra vere på eiget angitt område utanfor salongen, anvist av mannskapet. Reglane skal sikre at dyra ikkje kjem i kontakt med stolar, tepper og lignande i salongen av omsyn til allergikarar og andre reisande. Reglane gjeld ikkje for førarhunden saman med ein blind/svaksynt, nyttehund og politihund.

Reglar for mat og drikke om bord på buss

Vi ønsker at bussturen skal vere fin og triveleg for alle. Det betyr at vi må ta omsyn til medpassasjerane våre, også når det gjeld mat og drikke.

Husk at varm drikke i beger utan lokk kan vere farleg for andre passasjerar, og at mat med sterk lukt kan vere sjenerande. Matsøl og søppel er svært utrivelig for oss alle.

Dette kan du ikkje ta med på bussen:

 • Drikke i opne beger (gjeld både kalde og varme drikker)
 • Varm mat
 • Iskrem
 • Potetgull, baconcrisp og liknande produkt

Dette er tillatt å ta med inn på bussen:

 • Matpakke med brødskiver med pålegg som ikkje luktar sterkt
 • Baguette med «tørt» pålegg
 • Drikke i beger med lokk
 • Drikke på flaske med kork/topp
 • Sjokolade, drops og liknande
 • Frukt

Barnesete om bord i bussane

I bussane som køyrer i distrikta og i FRAM Ekspress-linjene er det to barnesete tilgjengeleg (med nokre unntak). Spør sjåføren om hjelp og tilgjengelegheit. Er det fleire barn som treng barnesete og skal reise, anbefaler vi å ta med eigne barnesete.

Bussane som køyrer berre i byane, har ikkje barnesete om bord.

Skoledag og skolefri

For enkelte av avgangane til bussane er tilbodet ulikt for skoledagane og skolefri, dette vil vere merka i rutetabellen. Her kan du finne informasjon om skolekalenderen (skoleruta).

Bruker du reiseplanleggaren på nett og i FRAM-appen til å finne rutetidene, treng du ikkje tenke på dette. Heilt enkelt.

Rutetidene til skolebussane

Foresatte som ønsker informasjon om rutetidene til skolebussane, kan kontakte skolen barnet går på.

Gode reisevanar på bussen

 • Bli sett. Bruk refleksen òg der det er lys i gata
 • Hald avstand. Hald minst ein meter avstand til bussane i bevegelse ved haldeplassane
 • Gi teikn. Tidleg og tydeleg teikn hjelper sjåføren når du skal stoppe bussen
 • Først av, så på. Ver høfleg og ta omsyn til andre reisande som skal gå på eller av
 • Ver klar. Ha FRAM-appen, reisekortet og anna betaling klar før du går om bord
 • Hald eventuell legitimasjon/dokumentasjon du treng for rabatterte billettar klar når du går om bord
 • Gå samla. Når éin person skal betale for fleire, gå samla om bord
 • Ha gyldig billett. Å reise utan er flaut og kan koste deg dyrt
 • Tenk tryggheit. Ikkje gå i bussen under kjøring
 • Bruk setebelte i bussane som har det og festereim for barnevogn
 • Tenk på andre. Unngå høglydte og lange telefonsamtalar i bussen
 • Del gjerne plassen din med nokon som treng han meir enn deg
 • Hald bussen rein. Unngå søling eller rot med drikke og mat om bord
 • Ha beina på golvet, ikkje i setet kor andre skal sitte
 • Ta generelt omsyn til andre reisande og takk - det er så lite som skal til

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.