Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ofte stilte spørsmål

Her vil du finne svar på spørsmåla som ofte blir stilt til FRAM Kundesenter på telefon og i kontaktskjemaet.

Kva kan eg bruke reiseplanleggaren til?

I reiseplanleggaren kan du leggje informasjon om kor du vil reise frå og til og få informasjon om fleire moglege reisealternativ. Det er ikkje nødvendigvis korrespondanse mellom avgangane du for oppgitt. Berekn overgangstid i tillegg til eventuelt gangtid mellom haldeplassane. Her kan du prøve å søke i reiseplanleggaren på forsida.

Bussen kom ikkje, kva gjer eg for å få refundert billetten?

Du kan bruke reisegarantien til FRAM for å få dekt utgiftene til alternativ transport med drosje eller privatbil o.l. Her kan du finne informasjon om reisegarantien og skjemaet til å sende inn.

Kva er FRAM-appen?

Med FRAM-appen kan du kort fortalt bruke mobiltelefonen til å søke i reiseplanleggaren, kjøpe billetten, og sjekke om det er avvik på avgangen. Alt er samla i éin app. Her kan du finne informasjon om FRAM-appen.

Kan eg bruke FRAM-appen på billettlesarane i bussen og hurtigbåten?

Ja, det kan du. For å bruke billettlesarane finn du fram billetten og koden for billetten i FRAM-appen, og hald skjermen til mobiltelefonen cirka fem centimeter foran kameraet i bunnen av lesaren. Eventuelt først éin gong for å aktivere det blå lyset for kameraet til lesaren (om det har slått seg av), og éin gong til for å lese av koden. Dette tek cirka to-tre sekund. Om det tek lengre tid, prøv å hald mobilen heilt i ro, beveg mobilen lengre unna eller nærmare lesaren.

Er billetten gyldig blir skjermen på billettlesaren grønn, og du høyrer ein lyd. Er billetten ugyldig, blir skjermen raud og du høyrer ein annan lyd.

Kan eg betale med bankkort om bord?

Ja, alle bussane og hurtigbåtane til FRAM har bankkortterminalar tilgjengeleg. Det har også ferjene.

Kva er reisekortet?

Reisekortet er for deg som reiser både ofte og sjeldan, og er eit plastkort du elektronisk legg billettane dine på. I tillegg har reisekortet ein verdidel kor du kan fylle på pengar og bruke verdien som betalingsmedel til kjøp av enkeltbillettar og periodebillettar. Her kan du finne informasjon om reisekortet.

Er det mogleg å sende ei pakke med bussen eller hurtigbåten?

Ja, å sende ei pakke med bussen eller hurtigbåten er enkelt og eit godt alternativ for å få levert pakken raskt. Det er viktig å vite at avsendaren skal alltid betale for frakta ved sending av pakke med bussen eller hurtigbåten. Mottakaren er ansvarleg for å møte opp ved avtalt stoppestad eller kai for å ta imot pakken når bussen/hurtigbåten kjem. Uhenta pakkar/varer blir returnert til avsendarstaden/ekspedisjonen. Her kan du finne prisane for sending av pakke med bussen eller hurtigbåten.

Merk! For å bestille fraktmerke, send e-post til busspakkar@mrfylke.no med talet fraktmerke du treng. I tillegg til org.nr., firmanamn, firmaadresse, fakturaadresse og leveringsadresse.

Kva er bestillingstransport?

Dette er transport som berre køyrer på bestilling, som regel med taxi. Her kan du finne informasjon om FRAM Flexx og FRAM Svipp og bestille ein tur.

Får eg refundert periodebilletten om eg ikkje brukar han?

Om du er 100 prosent sjukemeldt i minst åtte dagar, kan du få refundert den delen av perioden som er igjen for billetten frå og med den første sjukemeldingsdagen. Utrekninga av refusjonsbeløpet gjer vi når du har sendt inn ein kopi av sjukemeldinga, kjøpskvittering for periodebilletten og eit utfylt skjema for refusjon. Her kan du finne refusjonsskjemaet. Send det i posten til: FRAM Kundesenter, Postboks 743, 6501 Kristiansund N.

Når er det skoledag og skolefri?

For enkelte av avgangane til bussane er tilbodet ulikt for skoledagane og skolefri, dette vil vere merka i rutetabellen. Her kan du finne informasjon om skolekalenderen (skoleruta).

Bruker du FRAM-appen og reiseplanleggaren til å finne rutetidene, treng du ikkje tenke på dette. Heilt enkelt.

Fylkesveg 63 mellom Eidsdal og Geiranger er stengd, kva skjer no?

I tilfella kor det har gått eit ras/skred kan det bli sett inn alternativ rute med ferje mellom Hellesylt og Geiranger om vegen blir stengd lenge. Her kan du finne informasjon om den alternative ruta for fylkesvegen om vegen er stengd.

Kva er betalingsordinga for ferje?

Betalingsordninga for ferjestrekningene i heile landet, blir kalt AutoPASS for ferje.

I Møre og Romsdal kunne du begynne å betale på ferjene med AutoPASS-ferjekort frå og med 1. januar 2019. Her kan du finne informasjon om AutoPASS.

Merk! Frå 6. april 2020 gjeld billettering ved skiltgjenkjenning og det kom nye prisar for ferje. Du skal ikkje betale manuelt til mannskapet på ferja. Dette vil gjelde for alle fylkesvegsamband inntil vidare.

Eg kan gløymt noko på bussen, hurtigbåten eller ferja, kva gjer eg?

Du kan kontakte operatøren for bussen, hurtigbåten eller ferja. Om det er mogleg å spore deg opp som eigar av gjenstandane som er gløymde, blir du kontakta. Her kan du finne informasjon om hittegodset.

Korleis fungerar ordninga med prioritering på ferjesambandet 1051 Småge-Orta-Finnøya-Sandøya-Ona?

Frå 1. juli 2022 får faste arbeidspendlarar og innbyggarane som bur på øyane Ona, Sandøy og Orta prioritering på ferjesambandet. Prioriterte reisande utan køyretøy, treng ikkje bevis på at dei er fastbuande eller arbeidspendlar. Her kan du finne informasjon til prioriterte grupper på sambandet 1051 Småge-Orta-Finnøya-Sandøya-Ona.

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00