Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ferjene

Fylkesvegferjene

Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvaret for alle ferjerutene i fylket som følger fylkesvegane, gjennom kollektivtilbodet til FRAM. Her kan du finne meir informasjon om FRAM.

Her kan du finne eit kart med ruteoversikt for ferjene.

Riksvegferjene

Statens vegvesen har ansvaret for riksvegferjene i Møre og Romsdal.

Dette er riksvegferjerutene:

  • 1071 Volda-Folkestad
  • 1069 Festøya-Solavågen
  • 1070 Molde-Vestnes
  • 1072 Halsa-Kanestraum

Geiranger-Hellsylt

Ferjerute 1142 Geiranger-Hellesylt har vinterrute med takstar etter AutoPASS-regulativet (sone 20) og sommarrute (1152) som blir driven kommersielt med eigne takstar. Her kan du finne takstane i AutoPASS-regulativet for ferjetakstar.

Bestemmingane for ferjetakstane

Bestemmingane for ferjetakstane i Møre og Romsdal kan du finne i regulativa for ferjetakstar. Her kan du finne regulativa for ferje og ferjetakstane.

Elbil

Elbilane får ifølge takstregulativet for ferjetakstar 50 prosent rabatt av den ordinære taksten. Det vil seie at om vanleg full pris for personbil er 100 kroner, vil den fulle prisen for elbil vere 50 kroner. I tillegg får du ytterlegare 50 prosent rabatt om du har ein AutoPASS for ferje-konto (40 prosent for firma).

AutoPASS

Hensikta med AutoPASS for ferje er å automatisere betalinga for reisene med ferje. Her kan du finne informasjon om AutoPASS.

Merk! Frå 6. april 2020 gjeld billettering ved skiltgjenkjenning. Du skal ikkje betale manuelt til mannskapet på ferja. Dette vil gjelde for alle fylkesvegsamband inntil vidare.

Alternativ rute for fylkesveg 63 på grunna av ras/skred

Om fylkesveg 63 mellom Eidsdal og Geiranger blir stengd lenge på grunn av ras/skred, kan det bli sett inn alternativ rute med ferje mellom Hellesylt og Geiranger. Her kan du finne informasjon om den alternative ruta for fylkesvegen om vegen er stengd.

Trafikkmeldingar som gjeld vegane

I vegkartet til Statens vegvesen kan du finne trafikkmeldingar som gjeld vegane. Nyttig når du skal køyre mellom ferjeleia. Her kan du finne trafikkmeldingar i vegkartet til Statens vegvesen.

FRAM-appen

Du kan bruke FRAM-appen til å enkelt slå opp ruteinformasjonen for blant anna ferjene på mobilen. Her kan du finne informasjon om FRAM-appen.

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00