Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ferjene

Fylkesvegferjene

Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvaret for alle ferjerutene i fylket som følger fylkesvegane, gjennom kollektivtilbodet til FRAM. Her kan du finne informasjon om FRAM.

Her kan du finne eit kart med ruteoversikt for ferjene.

Riksvegferjene

Statens vegvesen har ansvaret for riksvegferjene i Møre og Romsdal.

Dette er riksvegferjerutene:

  • 10 Volda-Folkestad
  • 11 Festøya-Solavågen
  • 33 Molde-Vestnes
  • 48 Halsa-Kanestraum

Geiranger-Hellsylt

Ferjerute 18 Geiranger-Hellesylt blir driven kommersielt.

Bestemmingane for ferjetakstane

Bestemmingane for ferjetakstane i Møre og Romsdal kan du finne i regulativet for ferjetakstar. Her kan du finne riksregulativet for ferje og ferjetakstane.

Her kan du finne ferjestrekningane og takstsonene etter riksregulativet for 2020.

Her kan du finne ferjestrekningane og takstsonene etter AutoPASS-regulativet for 2020.

Elbil

Elbilane får ifølge riksregulativet for ferjetakstar 50 prosent rabatt av den ordinære taksten. Det vil seie at om vanleg full pris for personbil er 100 kroner, vil den fulle prisen for elbil vere 50 kroner. I tillegg får du ytterlegare 50 prosent rabatt med AutoPASS for ferje-konto (40 prosent for firma).

AutoPASS

1. januar 2019 begynte ordninga med AutoPASS-betaling å gjelde for ferjestrekningene. Hensikta med AutoPASS for ferje er å automatisere betalinga for reisene med ferje.

AutoPASS-ferjekort er det første steget i ordninga med å innføre den automatiske betalinga. Kortet blei tatt i bruk 1. januar 2019, og tok over for rabattkortet som ferjeselskapa hadde. Steg to i ordninga, er å innføre betaling med AutoPASS-brikke og følge AutoPASS-regulativet for ferjetakstar. Her kan du finne informasjon om AutoPASS.

Merk! Inga av fylkesvegsambanda i Møre og Romsdal vil få AutoPASS-regulativ og brikkebetaling før 1. juli 2020.

Merk! To riksvegsamband i Møre og Romsdal fikk AutoPASS-regulativ og brikkebetaling 1. januar 2020. Rute 10 Volda-Folkestad og 11 Festøya-Solavågen.

Alternativ rute for fylkesveg 63 på grunna av ras/skred

Om fylkesveg 63 mellom Eidsdal og Geiranger blir stengd lenge på grunn av ras/skred, kan det bli sett inn alternativ rute med ferje mellom Hellesylt og Geiranger. Her kan du finne informasjon om den alternative ruta for fylkesvegen om vegen er stengd.

FRAM-appen

Du kan bruke FRAM-appen til å enkelt slå opp ruteinformasjonen for blant anna ferjene på mobilen. Her kan du finne informasjon om FRAM-appen.

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00