Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ferjene

Riksvegferjene

Statens vegvesen har ansvaret for riksvegferjene i Møre og Romsdal.

Dette er riksvegferjerutene:

  • 10 Volda-Folkestad
  • 11 Festøya-Solavågen
  • 33 Molde-Vestnes
  • 48 Halsa-Kanestraum

Geiranger-Hellsylt

Ferjeruta 18 Geiranger-Hellesylt blir driven kommersielt (av selskapet The Fjords).

Fylkesvegferjene

Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvaret for resten av ferjerutene i fylket, gjennom kollektivtilbodet til FRAM. Her kan du finne informasjon om FRAM.

Bestemmingane for ferjetakstane

Bestemmingane for ferjetakstane i Møre og Romsdal kan du finne i riksregulativet for ferjetakstar. Her kan du finne riksregulativet for ferje og ferjetakstane.

Elbil

På ferjene er det 50 prosent rabatt av ordinær billettakst for køyretøy frå 1. juli 2018. Ved bruk av verdikort blir det gitt 50 prosent rabatt i tillegg. For elbil betalar du totalt 25 prosent av den ordinære køyretøytaksten ved bruk av verdikort. Sjåfør er inkludert i billetten.

AutoPASS for ferje

1. januar 2019 blei AutoPASS for ferje innført på ferjestrekningene blant anna i Møre og Romsdal. Her kan du finne informasjon om AutoPASS for ferje.

Alternativ rute for fylkesveg 63 på grunna av ras/skred

Om fylkesveg 63 mellom Eidsdal og Geiranger blir stengd lenge på grunn av ras/skred, kan det bli sett inn alternativ rute med ferje mellom Hellesylt og Geiranger. Her kan du finne informasjon om den alternative ruta for fylkesvegen om vegen er stengd.

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00

Her kan du finne tidene for jula.