Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Trafikkmeldingar

Rute 48 Halsa - Kanestraum:

17.09.20 15:40

B ferga er innstilt inntil videre grunnet teknisk problem på en storbil som sperrer bildekk.

Rute 21 Skjeltene-Lepsøya-Haramsøya

17.09.20 10:27

Rute 21 Skjeltene-Lepsøya-Haramsøya : Det må påregnes forsinkelser i ruten utover dagen pga. aksjoner.

Rute 21 Skjeltene-Lepsøya-Haramsøya

17.09.20 09:35

Rute 21 Skjeltene-Lepsøya-Haramsøya : Normal drift i sambandet fra avg. Skjeltene kl. 09:25.

Rute 21 Skjeltene -Lepsøya - Haramasøya

17.09.20 08:35

Rute 21 Skjeltene -Lepsøya - Haramasøya : Pga. aksjoner er det stopp i sambandet inntil videre.

Moa Trafikkterminal :

16.09.20 12:09

Moa Trafikkterminal : Dessverre stengt i morgen torsdag 17.september pga. vekterstreik.

Rute 50 Seivika - Tømmervåg: Det blir innstillinger i sambandet på grunn av kaiarbeid fra onsdag 16. september, og i ca. to måneder.

16.09.20 09:25

Rute 50 Seivika - Tømmervåg: Det blir innstillinger i sambandet på grunn av kaiarbeid fra onsdag 16. september, og i ca. to måneder. Følgende avganger blir innstilt: 23:30 og 04:50 fra Seivika samt 00:00 og 05:20 fra Tømmervåg på hverdager. 06:30 og 23:30 fra Seivika samt 07:00 fra Tømmervåg på lørdag. 00:30 og 23:30 fra Tømmervåg på søndag, samt at avgangen fra Seivika 07:30 blir flyttet frem til 08:00. Se frammr.no for oppdatert rutetabell og pressemelding.

Rute 14 Stranda - Liabygda:

15.09.20 16:35

Grunna transport av ADR -last blir det redusert kapasitet i tur fra Stranda kl 0615 i morgen.

Rute 48 Halsa - Kanestraum

15.09.20 15:15

Rute 48 Halsa - Kanestraum: Avgang fra Halsa 04:50 og fra Kanestrøm 05:20 blir innstilt onsdag 16.09, dette pga montering av ny fergebro.

Rute 21: Skjeltene-Lepsøya-Haramsøya

15.09.20 08:23

Avg. fra Haramsøy kl. 07:45 går noe forsinket direkte til Skjeltene pga. syketransport. Anløp av Lepsøy kl. 08:05 blir kansellert.

Rute 21: Skjeltene-Lepsøya-Haramsøya

15.09.20 08:19

Transport av farlig last vil heretter ikke bli annonsert på driftsmeldinger. Farlig last vil kun tas med utenom typiske pendleravganger.

Rute 21: Skjeltene-Lepsøya-Haramsøya

14.09.20 11:01

Nedsatt kapasitet på avg. fra Skjeltene kl. 11:10. Max 12 passasjerer. Grunnet transport av farlig last.

Rute 48 Halsa - Kanestraum

14.09.20 09:01

Rute 48 Halsa - Kanestraum: I forbindelse med ordinært verkstedopphold på MF Romsdal er det noe redusert kapasitet. Sambandet betjenes med MF Lifjord, MF Nordmøre og MF Svanøy. Verkstedopphold på MF Romsdal er planlagt ferdig 4 oktober

Rute 247 – Gravearbeid Brastadstranda

13.09.20 09:52

Rute 247 – Gravearbeid Brastadstranda : I forbindelse med gravearbeidet på gamleveien på Brastadstranda blir det vanskelig for bussene å passere lastebiler og gravemaskiner. Fram vil derfor, så lenge gravearbeidet pågår, kjøre alle busser med unntak av skolebussene via E39.
Det betyr at de eneste bussene som vil kjøre gamleveien er
Kl. 0805 retning Helland
Kl. 0830 retning Tresfjord
Kl. 1400 retning Tresfjord
Kl. 1430 retning Helland (alle dager unntatt onsdag)
Kl. 1540 retning Helland (alle dager, skolebuss fra Vike friskule)

Dette betyr at det ikke blir endring på skolebussene, men kan forårsake forsinkelser.

Rute 11 Solavågen - Festøya

10.09.20 12:37

Rute 11 Solavågen - Festøya : Avgang kl. 06:10 avg. Solavågen kansellert inntil videre pga. forseiling fra liggekai.

Rute 09 Hundeidvika - Festøya: Normal drift i sambandet fra og med 07:25 fra Hundeidvika.

10.09.20 07:44

Rute 09 Hundeidvika - Festøya: Normal drift i sambandet fra og med 07:25 fra Hundeidvika.

Rute 48 Halsa - Kanestraum: Avgang fra Kanestrøm 09:50 blir innstilt torsdag 10 september, dette som følge av forseiling pga værfohold i kombinasjon med anleggsarbeid på kai.

09.09.20 20:34

Rute 48 Halsa - Kanestraum: Avgang fra Kanestrøm 09:50 blir innstilt torsdag 10 september, dette som følge av forseiling pga værfohold i kombinasjon med anleggsarbeid på kai.

Rute 54 Edøya - Sandvika: Grunnet farlig last, så blir det redusert kapasitet til maks 12 passasjerer, i morgen, torsdag 10. september kl 06:15 fra Sandvika.

09.09.20 20:32

Rute 54 Edøya - Sandvika: Grunnet farlig last, så blir det redusert kapasitet til maks 12 passasjerer, i morgen, torsdag 10. september kl 06:15 fra Sandvika.

Rute 48.Rute 48 Halsa - Kanestraum: Avgang fra Halsa 19:20 og fra Kanestrøm 19:50 blir innstilt i dag 9 september, dette som følge av vær i kombinasjon med anleggsarbeid på kai

09.09.20 19:39

Rute 48 Halsa - Kanestraum: Avgang fra Halsa 19:20 og fra Kanestrøm 19:50 blir innstilt i dag 9 september, dette som følge av vær i kombinasjon med anleggsarbeid på kai

Rute 11. Solavågen-Festøya Avg. fra Solavågen kl. 06:10 kanselleres inntil videre pga. forseiling fra liggekai.

09.09.20 18:59

Gjelder samband: Solavågen-Festøya

Avg. fra Solavågen kl. 06:10 kanselleres inntil videre pga. forseiling fra liggekai.

Rute 21Gjelder samband: Skjeltene-Lepsøya-Haramsøya Det blir redusert kapasitet i morgen 10.09.2020 kl.07:15 fra Haramsøya grunnet transport av farlig last. Maks 12 passasjerer.

09.09.20 18:19

Gjelder samband: Skjeltene-Lepsøya-Haramsøya

Det blir redusert kapasitet i morgen 10.09.2020 kl.07:15 fra Haramsøya grunnet transport av farlig last. Maks 12 passasjerer.

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00