Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Reisegarantiskjema

For at vi skal kunne behandle reisegarantisaka frå deg, treng vi noko informasjon frå deg om reisa. Fyll inn informasjonen som er relevant, og send inn skjemaet innan éin månad etter hendinga.

Merk! Om årsaka til kravet ditt er feil eller manglande informasjon frå FRAM Kundesenter over telefon, oppgje telefonnummeret du ringte frå, datoen og klokkeslettet du ringte i feltet “Årsak til kravet”.

Personvern

Det er viktig at du veit kva vi gjer for å behandle den personlege informasjonen frå deg. Her kan du finne informasjonen om personvern.

Reisegarantiskjema
Planlagt reise med bussen
Eventuell utført reise med drosje o.l.
Eventuell utført reise med privatbil
Krav

FRAM Kundesenter
Telefon: 71 28 01 00

Org. nummer:
944 183 779

Opningstidene
Kvardag: 08.00-21.00
Laurdag: 09.00-18.00
Søndag: 10.00-21.00

Her kan du finne opningstidene i jula