Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Reisegarantiskjema

For at vi skal kunne behandle reisegarantisaka frå deg, treng vi noko informasjon om reisa. Fyll inn informasjonen som gjeld, og send inn.

Merk! Er årsak til kravet feil eller manglande informasjon frå FRAM Kundesenter over telefon? Oppgje telefonnummeret du ringte frå, datoen du ringte, og gjerne også klokkeslettet du ringte inn i feltet “Årsak til kravet”.

Reisegarantiskjema
Planlagt reise med bussen
Ev. utført reise med drosje o.l.
Ev. utført reise med privatbil
Krav

FRAM Kundesenter
Telefon: 71 28 01 00

Opningstidene
Kvardag: 08.00-21.00
Laurdag: 09.00-18.00
Søndag: 10.00-21.00