Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kontakt oss

Du kan kontakte FRAM Kundesenter ved å ringe på telefon, sende eit brev, eller bruke det digitale kontaktskjemaet nedst på sida.

I tillegg kan du blant anna få svar på spørsmål om kollektivtransporten ved å besøke trafikkterminalane. Her kan du finne informasjon om trafikkterminalene i Kristiansund, Molde og på Moa.

 

Opningstidene til FRAM Kundesenter

Kvardag mellom 08.00-21.00

Laurdag mellom 09.00-18.00

Søndag mellom 10.00-21.00 

 

På heilagdagene er det noko kortare opningstid for kundesenteret. Her kan du finne opningstidene til FRAM Kundesenter for heilagdagane.

 

Personvern

Det er viktig at du veit kva vi gjer for å behandle den personlege informasjonen frå deg. Her kan du finne informasjonen om personvern.

Den nasjonale klagenemnda

Vi arbeider for å få til gode løysningar på sakene, men vi gjer merksam på at du/de kan få saka behandla av den nasjonale klagenemnda, kalt Transportklagenemda. Saka må være sendt til nemnda seinast fire veker etter at du/de har fått svaret frå FRAM Kundesenter. Her kan du finne informasjon om Transportklagenemnda og klagebehandlinga.

Ring

For å ringe til FRAM Kundesenter ringer du telefon 71 28 01 00 (sju-ein, to-åtte, null-ein, null-null) (vanleg takst).

Om du tek kontakt for ruteinformasjon, kan du eventuelt ringe telefon 177 (eiga takst frå telefonoperatøren din). Ringer du frå eit anna fylke enn Møre og Romsdal, må du ringe 71 28 01 00 (vanleg takst) for å snakke med kundesenteret vårt.

Send brev

Om du bestemmer deg for å sende eit brev til kundesenteret, send det til: FRAM Kundesenter, Postboks 743, 6501 Kristiansund N.

Send kontaktskjema

Dette kontaktskjema kan du bruke til å kontakte FRAM Kundesenter ved spørsmål, tilbakemeldingar om kollektivtilbodet og eventuelt anna. Vi vil svare deg så snart vi kan.

Kontaktskjema

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00