Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ferjene

Fylkesvegferjene

Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvaret for alle ferjerutene i fylket som følger fylkesvegane, gjennom kollektivtilbodet til FRAM. Her kan du finne informasjon om FRAM.

Her kan du finne eit kart med ruteoversikt for ferjene.

Riksvegferjene

Statens vegvesen har ansvaret for riksvegferjene i Møre og Romsdal.

Dette er riksvegferjerutene:

  • 10 Volda-Folkestad
  • 11 Festøya-Solavågen
  • 33 Molde-Vestnes
  • 48 Halsa-Kanestraum

Geiranger-Hellsylt

Ferjerute 18 Geiranger-Hellesylt blir driven kommersielt.

Bestemmingane for ferjetakstane

Bestemmingane for ferjetakstane i Møre og Romsdal kan du finne i regulativet for ferjetakstar. Her kan du finne riksregulativet for ferje og ferjetakstane.

Her kan du finne ferjestrekningane og takstsonene etter riksregulativet for 2020.

Her kan du finne ferjestrekningane og takstsonene etter AutoPASS-regulativet for 2020.

Elbil

På ferjene er det 50 prosent rabatt av ordinær billettakst for køyretøy frå 1. juli 2018. Ved bruk av verdikort blir det gitt 50 prosent rabatt i tillegg. For elbil betalar du totalt 25 prosent av den ordinære køyretøytaksten ved bruk av verdikort (inkl. sjåfør).

AutoPASS for ferje

1. januar 2019 blei AutoPASS for ferje innført på ferjestrekningene blant anna i Møre og Romsdal. Her kan du finne informasjon om AutoPASS for ferje.

Merk! Inga av fylkesvegsambanda i Møre og Romsdal vil få AutoPASS-regulativ og brikkebetaling før 1. juli 2020.

Merk! To riksvegsamband vil få AutoPASS-regulativ og brikkebetaling frå 1. januar 2020. Rute 10 Volda-Folkestad og 11 Festøya-Solavågen.

Alternativ rute for fylkesveg 63 på grunna av ras/skred

Om fylkesveg 63 mellom Eidsdal og Geiranger blir stengd lenge på grunn av ras/skred, kan det bli sett inn alternativ rute med ferje mellom Hellesylt og Geiranger. Her kan du finne informasjon om den alternative ruta for fylkesvegen om vegen er stengd.

FRAM-appen

Du kan bruke FRAM-appen til å enkelt slå opp ruteinformasjonen for blant anna ferjene på mobilen. Her kan du finne informasjon om FRAM-appen.

Har du berre bruk for ruteinformasjon for ferjene og hurtigbåtane, kan du finne informasjon om MR Ferjerute-appen her.

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00