Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

FRAM Flexx

FRAM Flexx er kollektivtransport som berre køyrer når nokon har bestilt. Bruk boksen "Bestill reise" på denne sida for å bestille turen over internett eller ring FRAM Kundesenter på telefon 71 28 01 00.

FRAM Flexx er for alle, og du kan få hjelp av sjåføren til av- og påstiging om du treng det. Du blir henta heime og køyrd heim igjen. Turen blir køyrd med drosje eller minibuss.

Det er to typar tilbod med FRAM Flexx

Tilbringartransport: Ein tur heimanfrå til ein av haldeplassane for FRAM sine rutegåande bussar, hurtigbåtar og ferjer, eller frå haldeplassen og heim igjen. Korresponderer med bestemte avgangar eller framkomstar.

Servicetransport: Ein tur heimanfrå til kommunesentrum eller eit anna handels-/servicesenter, eller frå eit slikt sentrum og heim igjen. I oversikta for dei ulike kommunane ser du kva type turar som er tilgjengeleg i området ditt.

Prisar

FRAM Flexx kostar kr 50 per reisande per tur (retning). Barn til og med 16 år reiser gratis i følge med vaksen, inntil to barn per vaksen. Barn under 4 år reiser alltid gratis. Du kan betale med kort eller kontant. Fortsett du reisa med kollektiv transport, kjøper du ordinær billett på bussen, ferja eller hurtigbåten.

For "servicetransport kveld" er prisen ordinær busstakst.

Viktig om FRAM Flexx

•    Køyrer berre når nokon har bestilt, og bestillingane blir samordna for å utnytte ressursane best mogleg.
•    Turane til/frå eit heim føreset at den reisande bur maks. 2 km frå oppsett køyretrasé.
•    Stoppar berre der reisande skal bli henta eller sluppe av, difor kan køyretida variere frå tur til tur.
•    Treng å bli bestilt ei viss tid før avreise, du kan finne fristen for bestillinga under kvar rute.
•    Du må vere klar 5 minutt før avtalt hentetidspunkt, og fordi FRAM Flexx også skal hente andre, kan det vere nødvendig at du venter i opptil 15 minutt etter avtalt tid.

Bestill tur

For å bestille turen med FRAM Flexx over internett, kan du bruke boksen "Bestill reise" på denne sida.

Om du ikkje vil bestille over internett, kan du ringe FRAM Kundesenter på telefon 71 28 01 00.

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00