Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Rabattar

I denne oversikta har vi samla informasjon om rabatten på tilgjengelege billettar og forklaring til deg som ikkje treng eigen billett.

Reisekort

Med reisekortet får du 17 prosent rabatt ved kjøp av ein enkeltbillett for vaksen.

Barn

Barn under seks år reiser gratis saman med ein vaksen (bortsett frå barnehagane). Barn under 18 år betalar 50 prosent av ein vaksen enkeltbillett.

Barnehagebarn

Frå og med 1. januar 2019 kan barnehagane reise med bussane mellom klokka 09.00 og 13.00 utan å betale for billetten til barna. Tilbodet gjeld for bussavgang etter kl. 09.00 og før kl. 13.00, alle kvardagar. Vaksne betalar vanleg billett for bussen. Vi anbefaler barnehagane til å ha med barnesete til barnehagebarna som normalt bruker dette. Det er setebelte i alle bussane bortsett frå bybussane.

Merk! Barnehagane treng å betale for ferje og bom om bussen køyrer med ferje eller gjennom bom på turen. Ferje og bom vil bli lagt inn i billetten på bussen.

Vi ber om at barnehagane som planlegg å reise på tur med bussen ei større gruppe, melder inn til FRAM Kundesenter på førehand. Merk! Seinast kl. 12.00 dagen før de skal reise. Her kan du finne informasjon om å reise med større gruppe.

Barnehagegruppene på fleire enn ti personar får grupperabatt på hurtigbåtane, med 30 prosent rabatt for barn og vaksne i gruppa. Rabatten gjeld berre billettane for vaksne og barn, ikkje for honnør, men som honnør kan du vere inkludert og lage ei gruppe som får rabatt.

Skoleelev ved vidaregåande skole og student - enkeltbillett

Skoleelevar ved vidaregåande skole og studentar får 50 prosent rabatt på enkeltbillett for reiser frå og med 12 soner éin veg i heile Møre og Romsdal. Dette gjeld òg for reise til og frå Oppdal og Trondheim. For kortare reiser enn 12 soner kan du kjøpe billett for 12 soner, og få rabatten. Rabatten kan du bruke frå og med ti dagar før skole-/semesterstart, til og med ti dagar etter skole-/semesterslutt.

På kollektivruter som køyrer mellom Sunnmøre og Sogn og Fjordane, får skoleelevar ved vidaregåande skole og studentar 25 prosent rabatt.

Du treng å ha med gyldig skolekort/studentkort eller studentbevis på mobil, med betalt semesteravgift, for å ha rett til rabatten for skoleelev ved vidaregåande skole og student. Denne rabatten kan du ikkje kombinere med andre rabattar i tillegg.

Lærlingar og personar som går på norskopplæring har ikkje retten til rabatten for skoleelev ved vidaregåande skole og student.

Merk! I billettoversikta kan du finne viktig informasjon om studentbilletten.

Skoleelev ved vidaregåande skole og student - periodebillett

Skoleelevar ved vidaregåande skole og studentar får 40 prosent rabatt på periodebillettane for ein valt/bestemt reisestrekning, men rabatten gjeld ikkje periodebillettane i "område"-kategorien. Rabatten kan du bruke frå og med ti dagar før skole-/semesterstart, til og med ti dagar etter skole-/semesterslutt.

Du treng å ha med gyldig skolekort/studentkort eller studentbevis på mobil, med betalt semesteravgift, for å ha rett til rabatten for skoleelev ved vidaregåande skole og student. Denne rabatten kan du ikkje kombinere med andre rabattar i tillegg.

Skoleelevar ved vidaregåande skole utan rett til å få dekt skoleskyssen mellom bustaden og skolen, kan kjøpe periodebilletten for unge, kalt FRAM Ung. Her kan du finne informasjon om FRAM Ung.

Lærlingar og personar som går på norskopplæring har ikkje retten til rabatten for skoleelev ved vidaregåande skole og student, men kan eventuelt kjøpe periodebilletten for unge. 

Merk! I billettoversikta kan du finne viktig informasjon om studentbilletten.

Barnevogn

Barnevogn kan du ta med utan å kjøpe eiga billett til vogna. Merk at det kan vere for fullt om bord for vogna, sjåføren avgjer dette.

Rullestol

Rullestol er det ikkje nødvendig å kjøpe billett til. Billetten din gjeld òg for rullestolen.

Hund

For hund er det same takst som for barn om bord i bussane, (det gjeld òg for katt). For førarhund saman med blind/svaksynt, nyttehund som kan legitimerast, og politihund saman med betalande politi i uniform, treng du ikkje å betale for. På hurtigbåten treng du heller ikkje å betale for hunden (eller katten).

Sykkel

Sykkel kan du ha med deg på både bussen, hurtigbåten og ferja utan å kjøpe eiga billett for sykkelen. Ver merksam på at det kan vere avgrensa moglegheit til å ta med sykkel, og at sykkelen ikkje blir prioritert i periodene med mange reisande. Syklar som du kan demontere eller legge saman, kan du frakte i bagasjerommet til bussen.

Honnør

Honnørrabatten gjeld alle som er over 67 år, blinde eller mottar uførepensjon etter folketrygdloven. Rabatten for honnørar er 50 prosent av enkeltbilletten for vaksne.

Ektefelle, registrert partnar eller sambuar i følge med person som har rett til honnørbillett, har òg rett på honnørbillett. Honnørrabatten kan du ikkje kombinere med andre rabatterte billettar i tillegg.

Du må kunne vise fram godkjent legitimasjon ved bruk av honnørrabatten.

Følgeperson

Reisande med eit særskilt behov kan reise saman med følgeperson utan at følgepersonen treng eigen billett (må vise fram følgepersonbeviset). Følgepersonbeviset skal vere skrive ut av kommunen kor den funksjonshemma er busatt.

Gruppe

Ei gruppe på fleire enn ti personar som reiser samla på hurtigbåten og kjøper samla billett, får 30 prosent rabatt på enkeltbillettane. 

Rabatten for gruppe gjeld berre vaksne og barn, ikkje for eksempel deg som er vernepliktig eller honnør, men du kan vere inkludert og lage ei gruppe som får rabatt.

Frå 01.01.21 er det ikkje lenger grupperabatt på bussane.

Familie

På hurtigbåtane blir det gitt familierabatt når ein familie (foreldre og barn) reiser samla. Ein vaksen familiemedlem betalar for vaksenbillett, ektemake/sambuar og husstandsmedlemmar mellom 18 og 25 år får 50 prosent rabatt på vaksenbilletten, barn under 18 år får 50 prosent rabatt på barnebilletten.

Rundreise

For hurtigbåtreise utan i landstiging blir det gitt 35 prosent rundreiserabatt på ordinær tur/returbillett. Hovudregelen er at den reisande må vere om bord under heile turen.

Periodebillett 24 timar

Periodebilletten for 24 timar gir deg 20 prosent rabatt av kva det kostar for ein periodebillett i det området eller på strekninga.

Militær/vernepliktig personell og sivile tenestepliktige

Vernepliktig personell og sivile tenestepliktige får 50 prosent rabatt på vaksen enkeltbillett. Vernepliktboka gjeld normalt som legitimasjon, for innkallingsreiser gjeld innkallingsordren som legitimasjon. Militærrabatt kan du ikkje kombinere med andre rabattar i tillegg.

Interrail/Eurail

Mot å vise fram gyldig Interrail-/Eurail-billett får du 50 prosent rabatt på den ordinære vaksenbilletten på togbussane FRAM Ekspress rute 420 Åndalsnes-Molde og FRAM Ekspress rute 681 Åndalsnes-Ålesund.

Billettkontroll

Den reisande er ansvarleg for å ha gyldig billett, og for å ha med seg relevant dokumentasjon til den rabatterte billetten. Om du ikkje har korrekt billett og dokumentasjon i en billettkontroll, må du i tillegg til å betale for billetten betale eit gebyr på 500 kroner ved betaling på staden. Blir det sendt faktura er gebyret sett til 750 kroner.

Rabattane på ferjene

Rabattane som gjeld for ferjene, kan du finne i regulativet. Her kan du finne regulativa for ferjetakstar.

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00