Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Prisar

Her kan du finne billettoversikta med informasjon om billettane.

Informasjonen om prisane kan du finne ved å trykke på lenkene.

Merk! Frå og med 01.01.20 er ikkje flybussen i Ålesund ein del av kollektivtilbodet til FRAM lenger. Her kan du finne informasjon om at flybusstilbodet blir kommersielt frå 1. januar.

Merk! I samanheng med endringa i flybusstilbodet frå 01.01.20 endra vi tur-/retur-billettane til å gjelde til og med 31.12.19. Reisande som har kjøpt ein slik billett og ikkje fikk brukt ho før nyttår, kan kontakte FRAM Kundesenter for refusjon av retur-billetten.

Merk! I Ålesund kommune er periodebilletten for området Ålesund, Giske og Sula gyldig frå Hessa og Skarbøvik i vest, til Magerholm og Glomset i aust, til Fremmerholen og Brusdalen, og til Taftesund på Ellingsøya.

Sonetakstane for buss (gjeld 2019/2020)

Periodebillett 24 timar (gjeld 2019/2020)

Periodebillett Område (gjeld 2019/2020)

 

FRAM Ung (gjeld 2020)

Kombibillettane for buss og hurtigbåt (gjeld 2019/2020)

 

Nattbussane (gjeld 2019/2020)

Sending av pakke (gjeld 2019/2020)

 

Hurtigbåttakstane (gjeld 2019/2020)

Riksregulativet for ferjetakstar (gjeld 2020)

AutoPASS-regulativet for ferjetakstar (gjeld 2020)

 

Takstretningslinjene for bussrutene (gjeld 2020)

Takstretningslinjene for hurtigbåtrutene (gjeld 2020)

Riksregulativet for ferjetakstar (reglement) (gjeld 2020)

AutoPASS-regulativet for ferjetakstar (reglement) (gjeld 2020)

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00