Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Prisar

Her kan du finne billettoversikta med informasjon om billettane.

Merk! I Ålesund kommune er periodebilletten for området Ålesund, Giske og Sula gyldig frå Hessa og Skarbøvik i vest, til Magerholm og Glomset i aust, til Fremmerholen og Brusdalen, og til Taftesund på Ellingsøya.

Merk! Vi anbefalar våre kunder å kjøpe billett på førehand eller bruke reisekort. Meir informasjon om å kjøpe billett finn du her. Viss du vel å kjøpe billett om bord og vil betale med bankkort eller kontantar, blir det lagt til eit ombordtillegg. Ombordtillegget er på 10 kroner for vaksne og studentar, og 5 kroner for barn, honnør og militære.

Informasjonen om prisane kan du finne ved å trykke på lenkene.

 

Sonetakstane for enkeltbillett på buss (gjeld 2021).

Sonetakstane for periodebillett på buss (gjeld 2021).

Periodebillett Område (gjeld 2021).

 

FRAM Ung (gjeld 2021).

FRAM Student (gjeld 2021).

 

Nattbussane (gjeld 2021).

Sending av pakke (gjeld 2021).

 

Hurtigbåttakstane (gjeld 2021).

AutoPASS-regulativet for ferjetakstar (fylkesvegferjer og riksvegferjer) (gjeld frå 01.07.21 til og med 30.09.21).

AutoPASS-regulativet for ferjetakstar (fylkesvegferjer og riksvegferjer) (gjeld frå 01.10.21).

Her finn du ferjepriskalkulatoren som gjeld frå 01.07.2021.

 

Takstretningslinjene for bussrutene og hurtigbåtrutene (gjeld 2021).

AutoPASS-regulativet for ferjetakstar (reglement) (gjeld frå 01.07.2021).

 

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00