Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Prisar

Her kan du finne billettoversikta med informasjon om billettane.

Merk! I Ålesund kommune er periodebilletten for området Ålesund, Giske og Sula gyldig frå Hessa og Skarbøvik i vest, til Magerholm og Glomset i aust, til Fremmerholen og Brusdalen, og til Taftesund på Ellingsøya.

Merk! Vi anbefalar våre kunder å kjøpe billett på førehand eller bruke reisekort. Meir informasjon om å kjøpe billett finn du her. Viss du vel å kjøpe billett om bord og vil betale med bankkort eller kontantar, blir det lagt til eit ombordtillegg. Frå 1. januar 2022 er ombordtillegget på 20 kroner for vaksne, 10 kroner for studentar og personar i førstegongsteneste, og 0 kroner for barn og honnør.

Informasjonen om prisane kan du finne ved å trykke på lenkene.

 

Sonetakstane for enkeltbillett på buss (gjeld i 2022)Merk! Prisane for billettane er like i 2022 som 2021.

Sonetakstane for periodebillett på buss (gjeld i 2022)Merk! Prisane for billettane er like i 2022 som 2021.

Periodebillett Område (gjeld i 2022)Merk! Prisane for billettane er like i 2022 som 2021.

 

FRAM Ung kostar 450 kroner og du kan bruke billetten på nattbussane frå 1. januar 2022.

FRAM Student kostar 450 kroner og du kan bruke billetten på nattbussane frå 1. januar 2022.

 

Nattbussen i Molde og Hustadvika kostar det same som prisen for billetten på dagen frå 1. januar 2022. Du kan også bruke periodebilletten på nattbussen. Enkeltbilletten for nattbussen i Ålesund har også same pris som på dagen.

 

Sending av pakke (gjeld i 2022)Merk! Prisane for sending av pakke er like i 2022 som 2021.

 

Hurtigbåttakstane (gjeld i 2022). Merk! Prisane for billettane er like i 2022 som 2021.

AutoPASS-regulativet for ferjetakstar (fylkesvegferjer og riksvegferjer) (gjeld i 2022).

Her finn du ferjepriskalkulatoren som gjeld frå og med 01.01.22.

 

Takstretningslinjene for bussrutene og hurtigbåtrutene (gjeld i 2022).

AutoPASS-regulativet for ferjetakstar (reglement) (gjeld frå 01.01.22).

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00