Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Billettoversikt

I denne oversikta har vi samla informasjon om billettane som er tilgjengelege for deg som reiser kollektivt med FRAM. Her kan du finne informasjon om prisane til billettane og informasjon om rabatten på billettane.

Billettane får du kjøpt 1) rett på mobilen gjennom FRAM-appen, 2) ved å besøke Kristiansund trafikkterminalMoa trafikkterminal og Molde trafikkterminal, 3) om bord på bussen, hurtigbåten og ferja, og 4) du kan kjøpe periodebillettar og fylle på reisekortet gjennom nettbutikken.

FRAM-appen

I FRAM-appen kan du bruke mobilen til å kjøpe både ein enkeltbillett eller periodebillett. Du kan kjøpe billett til vaksen, barn, honnør, student og sykkel rett i appen. Enkelt og greit. Her kan du finne informasjon om FRAM-appen.

Reisekort

Reisekortet er for deg som reiser både ofte og sjeldan, og er eit plastkort du elektronisk legg billettane dine på. I tillegg kan du fylle reisekortet med ein pengesum og bruke verdien på reisekoret til å kjøpe enkeltbillett og periodebillett. Her kan du finne informasjon om reisekortet.

Bankkort

Du kan bruke bankkort (både debet og kreditt) til å kjøpe billett om bord på bussane, hurtigbåtane og ved trafikkterminalane. Her kan du finne informasjon om trafikkterminalane

Barnebillett

Barnebilletten gjeld for barn og unge frå 4 til og med 15 år.

Vaksenbillett

Vaksenbilletten gjeld for deg som er 16 år eller eldre. 

Honnørbillett

Honnørbilletten gjeld for deg over 67 år, uføre med uførepensjon og blinde. Denne billetten gjeld òg for ektefelle, registrert partnar og sambuar som reiser i følge med ein person med rett til honnørbillett.

Studentbillett

Studentbillett gjeld for deg som er elev/student på heiltid ved ein norsk vidaregåande skole, høgskole, universitet o.l. Du treng å ha med gyldig skole-/studiekort med betalt avgift for å ha rett til studentrabatt.

Studiekorta blir rekna som gyldige ut januar for haustsemesteret, og ut august for vårsemesteret.

Billetten gjeld òg for deg som er norsk statsborgar med gyldig studiekort og betalt semesteravgift frå ein utanlandsk studiestad. Billetten gjeld i tillegg for deg som er ein utanlandsk statborgar som studerer i Noreg (med gyldig legitimasjon, studentkort og betalt semesteravgift).

Studentbillettane gjeld ikkje for lærlingar og personar som tek norskopplæring.

Enkeltbillett

Enkeltbillett passar for deg som reiser ein gang i blant. Du kan betale for enkeltbillettar kontant, med bankkort, verdien på reisekortet og med FRAM-appen.

Periodebillett 24 timar

Periodebillettane for 24 timar gjeld for Molde, Ålesund eller Kristiansund. Den er gyldig i eitt døgn frå tidspunktet billetten blir kjøpt/aktivert. Du kan reise ubegrensa med turar innan bysona(ne) så lenge billetten er gyldig.

FRAM Ung

FRAM Ung er ein periodebillett for ungdom til og med 22 år som gjeld i 30 dagar (frå datoen billetten er kjøpt/aktivert). Ungdom kan bruke denne billetten til å reise uavgrensa fram og tilbake med buss, hurtigbåt og ferje i Møre og Romsdal fylke. Har du FRAM Ung-billett på reisekortet og bruker ferje, treng du å ha med kvitteringen som dokumentasjon på at du har gyldig billett. FRAM Ung kostar 412 kroner.

Merk! FRAM Ung gjeld ikkje på nattbussane i Kristiansund, Molde og Ålesund, flybussen i Ålesund eller ruter som er kommersielle. På Kystekspressen gjeld periodebilletten for ungdom berre mellom Kristiansund og Kjørsvikbugen. På FRAM Ekspress-rutene ut av/inn til Møre og Romsdal, kan du kjøpe ekstra billett for strekninga ut av/inn til fylket av sjåføren.

Periodebillett 30 dagar

Periodebillett for 30 dagar kan du bruke til å reise uavgrensa fram og tilbake med bussen i det området periodebilletten gjeld i 30 dagar (frå datoen billetten er kjøpt/aktivert). Eventuelle bompengar er inkludert i billetten. Periodebilletten er personleg og gjeld berre for deg. Her kan du finne informasjon om reisekortet og bruk av reisekortet til personlege billettar. Det er også mogeleg å kjøpe periodebillett for 15 dagar på nokre strekningar i fylket.

Merk! Periodebillettane gjeld ikkje på nattbussane.

Periodebillett Område

Periodebillettane for eit område kan du bruke til å reise uavgrensa fram og tilbake med bussen i det valte geografiske området i 30 dagar (frå datoen billetten er kjøpt/aktivert). 

I dag kan du velje førehandsdefinert periodebillett blant dei geografiske områda:

Periodebillett Kristiansund   Periodebillett Ålesund, Giske, Sula
     
Periodebillett Kristiansund/Frei   Periodebillett Molde
     
Periodebillett Hjelset/Kleive   Periodebillett Ørsta/Volda
     
Periodebillett Sykkylven   Periodebillett Ulsteinvik sentrum
     
Periodebillett Elnesvågen-Molde   Sula-Ålesund m. hurtigbåten (Langevågsruta)
     

Merk! Periodebillett Område gjeld ikkje om bord på nattbussane.

Nattbussane

Billettane til nattbussane i Ålesund, Kristiansund og Molde har eigne prisar. Her kan du finne informasjon om prisane til nattbussane.

Merk! Ingen av rabattane eller periodebillettane gjeld om bord på nattbussane.

Billett for hund

Billetten for hund har same takst som billetten for barn om bord i bussane, og eigaren kan kjøpe billett til hunden av sjåføren. Det er òg tillate å reise med katt i bur. Her kan du finne vilkåra for å reise med hund om bord på FRAM Ekspress-rutene.

Førarhund, politihund og annan tenestehund som er i aktiv teneste, kan reise utan eigen billett.

Busspakke (sending)

Med fraktmerke kan du sende pakker med bussen. Prisane for busspakkene er basert på sonetakst. Her kan du finne informasjon om prisane for å sende busspakke.

Avsendaren skal alltid betale for frakta ved sending av pakke med bussane. Mottakaren er ansvarleg for å møte opp ved avtalt stoppestad for å ta imot pakken når bussen kjem til. Uhenta pakkar/varer blir returnert til avsendarstaden/ekspedisjonen.

Gjennomgåande billett og overgang

Av FRAM kjøper du ein samla billett når du skal reise over ei lengre strekning med bussen, kalt gjennomgåande billett. Billetten kan du òg fortsette å bruke i den siste sona som står på billetten, så lenge tida på billetten ikkje har gått ut (normalt innan 60 minutt etter framkomsttida). Her kan du finne informasjon om overgang.

Periodebillett for hurtigbåt og buss

Periodebillettane kombinerer hurtigbåt og buss, og er tilgjengeleg på ei rekke strekninger. Her kan du finne informasjon om kombiprodukta og prisane.

Periodebillett for buss og ferje

Periodebillettane kombinerer buss og ferje. Merk! Er berre gyldige om bord på ferja når bussen er ein del av kollektivreisa. Her kan du finne informasjon om kombiprodukta og prisane.

Billettkontroll

Den reisande er ansvarleg for å ha gyldig billett, og for å ha med seg relevant dokumentasjon til den rabatterte billetten. Om du ikkje har korrekt billett og dokumentasjon i en billettkontroll, må du i tillegg til å betale for billetten betale eit gebyr på 500 kroner ved betaling på staden. Blir det sendt faktura er gebyret sett til 750 kroner.

FRAM Kundesenter
Telefon: 71 28 01 00

Org. nummer:
944 183 779

Opningstidene
Kvardag: 08.00-21.00
Laurdag: 09.00-18.00
Søndag: 10.00-21.00