Fram logo
 • Skriftstørrelse
  Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Billettoversikt

I denne oversikta har vi samla informasjon om billettane som er tilgjengelege for deg som reiser kollektivt med FRAM. Her kan du finne informasjon om prisane til billettane og informasjon om rabatten på billettane.

Billettane får du kjøpt 1) rett på mobilen gjennom FRAM-appen, 2) ved å besøke Kristiansund trafikkterminalMoa trafikkterminal og Molde trafikkterminal, 3) om bord på bussen, hurtigbåten og ferja, og 4) du kan kjøpe periodebillettar og fylle på reisekortet gjennom nettbutikken.

FRAM-appen

I FRAM-appen kan du bruke mobilen til å kjøpe både ein enkeltbillett eller periodebillett. Du kan kjøpe billett til vaksen, barn, honnør, student og sykkel rett i appen. Enkelt og greit. Her kan du finne informasjon om FRAM-appen.

Reisekort

Reisekortet er for deg som reiser både ofte og sjeldan, og er eit plastkort du elektronisk legg billettane dine på. I tillegg kan du fylle reisekortet med ein pengesum og bruke verdien på reisekoret til å kjøpe enkeltbillett og periodebillett. Her kan du finne informasjon om reisekortet.

Bankkort

Du kan bruke bankkort (både debet og kreditt) til å kjøpe billett om bord på bussane, hurtigbåtane og ved trafikkterminalane. Her kan du finne informasjon om trafikkterminalane

Barnebillett

Barnebilletten gjeld for barn og unge frå 4 til og med 15 år.

Vaksenbillett

Vaksenbilletten gjeld for deg som er 16 år eller eldre. 

Honnørbillett

Honnørbilletten gjeld for deg over 67 år, uføre med uførepensjon etter folketrygdloven og blinde. Denne billetten gjeld òg for ektefelle, registrert partnar og sambuar som reiser i følge med ein person med rett til honnørbillett.

Studentbillett

Studentbillett gjeld for deg som er elev/student på heiltid ved ein norsk vidaregåande skole, høgskole, universitet o.l. Du treng å ha med gyldig skole-/studiekort med betalt avgift for å ha rett til studentrabatt. Rabatten kan du bruke frå og med ti dagar før skole-/semesterstart, til og med ti dagar etter skole-/semesterslutt. Studiekorta frå studiestaden blir rekna som gyldige ut januar for haustsemesteret, og ut august for vårsemesteret.

Billetten gjeld òg for deg som er norsk statsborgar med gyldig studiekort og betalt semesteravgift frå ein utanlandsk studiestad. Billetten gjeld i tillegg for deg som er ein utanlandsk statborgar som studerer i Noreg (med gyldig legitimasjon, studentkort og betalt semesteravgift).

Studentbillettane gjeld ikkje for lærlingar og personar som tek norskopplæring.

Enkeltbillett

Enkeltbillett passar for deg som reiser ein gang i blant. Du kan betale for enkeltbillettar kontant, med bankkort, verdien på reisekortet og med FRAM-appen.

Periodebillett 24 timar

Periodebillettane for 24 timar gjeld for Molde, Ålesund eller Kristiansund. Den er gyldig i eitt døgn frå tidspunktet billetten blir kjøpt/aktivert. Du kan reise ubegrensa med turar innan bysona(ne) så lenge billetten er gyldig.

FRAM Ung

FRAM Ung er ein periodebillett for ungdom og unge vaksne til og med 24 år f.o.m. 01.01.20. Unge kan bruke denne billetten til å reise uavgrensa med bussane, hurtigbåtane og ferjene i Møre og Romsdal. Billetten gjeld i 30 dagar frå datoen billetten er kjøpt eller datoen du vel at billetten skal bli aktivert.

FRAM Ung kan du kjøpe med FRAM-appen, og alltid ha billetten med deg på mobiltelefonen. Du kan òg kjøpe billetten på trafikkterminalane eller bussen/hurtigbåten, om du vil ha billetten på reisekortet ditt. Her kan du finne informasjon om FRAM-appen og informasjon om reisekortet.

Merk! Har du FRAM Ung-billett på reisekortet og reiser med ferje, treng du å ha med kvitteringen som dokumentasjon på at du har gyldig billett.

Merk! FRAM Ung er ugyldig som billett på flybussen i Ålesund og nattbussane. På Kystekspressen gjeld FRAM Ung berre mellom Kristiansund og Kjørsvikbugen.

Merk! FRAM Ung er ugyldig på transport i Møre og Romsdal som ikkje er ein del av det offentlege kollektivtilbodet.

Merk! Om du skal reise ut av eller inn til Møre og Romsdal, treng du å kjøpe ein ekstra billett av sjåføren som dekker strekninga ut av og inn til fylket. Her kan du finne informasjon om FRAM Ekspress-rutene.

I Rindal, som blei ein del av Trøndelag frå 01.01.19, kan du ikkje bruke FRAM Ung lenger.

I Halsa, som blei ein del av Trøndelag frå 01.01.20, kan du berre bruke FRAM Ung når du reiser med FRAM Ekspress i sonene 870 Betna og 871 Halsa.

I Hornindal, som blei ein del av Møre og Romsdal frå 01.01.20, kan du bruke FRAM Ung.

Periodebillett 30 dagar

Periodebillett for 30 dagar kan du bruke til å reise uavgrensa fram og tilbake med bussen i det området periodebilletten gjeld i 30 dagar (frå datoen billetten er kjøpt/aktivert). Eventuelle bompengar er inkludert i billetten. Her kan du finne informasjon om reisekortet. Det er også mogeleg å kjøpe periodebillett for 15 dagar på nokre strekningar i fylket.

Merk! Periodebillettane er ugyldige på flybussen i Ålesund og nattbussane.

Periodebillett Område

Periodebillettane for eit område kan du bruke til å reise uavgrensa fram og tilbake med bussen i det valte geografiske området i 30 dagar (frå datoen billetten er kjøpt/aktivert). 

I dag kan du velje førehandsdefinert periodebillett blant dei geografiske områda:

 • Periodebillett Ålesund, Giske, Sula*
 • Periodebillett Kristiansund
 • Periodebillett Kristiansund/Frei
 • Periodebillett Molde
 • Periodebillett Hjelset/Kleive
 • Periodebillett Elnesvågen-Molde
 • Periodebillett Ørsta/Volda
 • Periodebillett Sykkylven
 • Periodebillett Ulsteinvik sentrum

* I Ålesund er billetten gyldig frå Hessa og Skarbøvik i vest, til Magerholm og Glomset i aust, til Fremmerholen og Brusdalen, og til Taftesund på Ellingsøya.

Merk! Periodebillettane er ugyldige på flybussen i Ålesund og nattbussane.

Nattbussane

Billettane til nattbussane i Ålesund og Molde har eigne prisar. Her kan du finne informasjon om prisane for nattbussane.

Merk! Ingen av rabattane eller periodebillettane gjeld for nattbussane.

Billett for hund

Billetten for hund har same takst som billetten for barn om bord i bussane, og eigaren kan kjøpe billett til hunden av sjåføren. Det er òg tillate å reise med katt i bur. Her kan du finne vilkåra for å reise med hund om bord på FRAM Ekspress-rutene.

Førarhund, politihund og annan tenestehund som er i aktiv teneste, kan reise utan eigen billett.

Sending av pakke

Du kan sende en pakke med bussen eller hurtigbåten ved å enten bruke fraktmerke eller betale på bussen/hurtigbåten for pakken. Prisen for å sende pakken er basert på sonetakstane. Her kan du finne informasjon om prisane for å sende pakke med bussen eller hurtigbåten.

Avsendaren skal alltid betale for frakta ved sending av pakke. Mottakaren er ansvarleg for å møte opp ved avtalt stoppestad eller kai for å ta imot pakken når bussen/hurtigbåten kjem. Uhenta pakkar/varer blir returnert til avsendarstaden/ekspedisjonen.

Gjennomgåande billett og overgang

Av FRAM kjøper du ein samla billett når du skal reise over ei lengre strekning med bussen, kalt gjennomgåande billett. Billetten kan du òg fortsette å bruke i den siste sona som står på billetten, så lenge tida på billetten ikkje har gått ut (normalt innan 60 minutt etter framkomsttida). Her kan du finne informasjon om overgang.

Periodebillett for hurtigbåt og buss

Periodebillettane kombinerer hurtigbåt og buss, og er tilgjengeleg på ei rekke strekninger. Her kan du finne informasjon om kombibillettane og prisane.

Periodebillett for buss og ferje

Periodebillettane kombinerer buss og ferje. Merk! Er berre gyldige om bord på ferja når bussen er ein del av kollektivreisa. Her kan du finne informasjon om kombibillettane og prisane.

Billettkontroll

Den reisande er ansvarleg for å ha gyldig billett, og for å ha med seg relevant dokumentasjon til den rabatterte billetten. Om du ikkje har korrekt billett og dokumentasjon i en billettkontroll, må du i tillegg til å betale for billetten betale eit gebyr på 500 kroner ved betaling på staden. Blir det sendt faktura er gebyret sett til 750 kroner.

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00