Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bestillingstransport

Bestillingstransporten er eit kollektivtilbod som berre køyrer når nokon har bestilt. Under kan du finne informasjon om tilboda våre FRAM Flexx og FRAM Svipp.

FRAM Flexx

FRAM Flexx er for alle, og du kan få hjelp av sjåføren til å komme inn og ut av køyretøyet om du treng det. Du blir henta heime og køyrd heim igjen med mindre noko anna er forklart om turen. Turen blir køyrd med drosje eller minibuss.

Her kan du finne informasjon om FRAM Flexx-tilbodet i kommunane og kva du gjer for å bestille tur.

FRAM Svipp

FRAM Svipp er ei ny teknisk løysing for bestillingstransport som FRAM skal teste ut. Løysinga skal på sikt erstatte FRAM Flexx.

FRAM har starta eit pilotprosjekt med FRAM Svipp i Ørsta/Volda, der det blir mogleg å bestille transport til og frå Ørsta/Volda lufthamn (Hovden) på dei tidene det ikkje går lokalbuss til og frå flyplassen. FRAM Svipp blir tilgjengeleg frå og til definerte, sentrumsnære soner i Ørsta og Volda. Transporten vil bli køyrd med drosje, men til same pris som det kostar å reise med ordinær buss.

Her kan du snart bestille tur med FRAM Svipp Ørsta/Volda.

  

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00