Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bestille reisekort

Du kan bestille eit reisekort gjennom å fylle ut skjemaet om du ikkje har bestilt reisekort tidlegare. Om du har mista kortet ditt, det er øydelagt eller stolen, må du besøke ein av trafikkterminalane (ev. rutebilstasjonane) for å få laga eit nytt.

Merk! Reisekortet er tomt når du får tek det i mot. Billettane får du kjøpt på bussane og hurtigbåtane, trafikkterminalane og rutebilstasjonane, eller i nettbutikken etter at du ha fått reisekortet.

Bestiller du reisekort til andre i familien, fyll inn namn o.l. på den som skal bruke kortet og kontaktinformasjon din.

Personvern

Det er viktig at du veit kva vi gjer for å behandle den personlege informasjonen frå deg. Her kan du finne informasjonen om personvern.

Reisekortskjema
  1. For at du kan bruke reisekortet til personlege billettar, treng vi å vite dette.
  2. For at du kan bruke reisekortet til personlege billettar, treng vi å trykke eit bilde av deg på kortet.

FRAM Kundesenter
Telefon: 71 28 01 00

Org. nummer:
944 183 779

Opningstidene
Kvardag: 08.00-21.00
Laurdag: 09.00-18.00
Søndag: 10.00-21.00