Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Volda: vegstenging Kårstadvegen frå 16. juni - bussar må køyre alternativ trasé

Kårstadvegen i Volda blir stengd mellom krysset Kårstadvegen - Dr. Halkjelsvikvegen og krysset Kårstadvegen - Røyslidvegen frå tysdag 16. juni og i ca. 4 veker framover på grunn av graving.

Alle bussar som vanlegvis køyrer her, må køyre alternativ trasé i arbeidsperioden.

Dette fører til at på nokre avgangar vil ikkje haldeplassane Ottamarka, Engesetvegen og Volda vgs blir betent.

Sjekk reiseplanleggaren på frammr.no eller i FRAM-appen for å nøyaktig informasjon for kvar avgang.

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00