Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Vestnes: Remmensvegen stengt - nokre busshaldeplassar ikkje betent

Remmensvegen er for tida stengt mellom oppkøyringa til Helland skule og krysset til E39. Bussen må derfor køyre E39 så lenge vegen er stengt. Dette medfører at haldeplassane Helland skule (ved vegen) og Remmen ikkje er betent i den perioden vegen er stengt. 

Stenginga er venta å vare fram til skolane sin haustferie (uke 41).

Bussar som køyrer skolekøyring vil bruke haldeplassen Helland skule som ligg oppe ved skolen.

Andre reisande må bruke haldeplassen Vestnes sentrum for bussane til/frå Åndalsnes, og Vestnes sentrum eller Salthammer for bussen til/frå Tresfjord.

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00