Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ulsteinvik: Haddalvegen stengt for gjennomkøyring – buss 338 køyrer «nyevegen»

Grunna legging av ny vassleidning vil Haddalvegen vere stengt for gjennomkøyring til slutten av oktober. Dette fører til  endringar i busstraseen for linje 338.

Bussar på linje 338 vil i denne perioden køyre «nyevegen» (fylkesvegen). Av- og påstigning blir busslommene Haddal sør og Haddal nord.

Avgangane med minibuss til Haddal skule blir uendra. Denne køyrer til og frå skolen.

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00