Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Torget i Molde er stengt frå 11. september kl. 12

På grunn av byggearbeid ved torget i Molde vil det ikkje vere mogleg å gå eller sykle over torget frå onsdag 11. september klokka 12.

Hurtigbåt

Torget blir stengt for fotgjengare og trafikk. Reisande kan gå gjennom Molde trafikkterminal for å komme seg til og frå hurtigbåtkaia i perioden fram til arbeidet er ferdig.

Buss

På grunn av byggearbeidet på torget og gjerde som hindrar bussen frå å kunne svinge og køyre austover i Storgata, er haldeplassen ved Dahlhjørnet stengd inntil vidare for rutene 702 Hatlelia-Bergmo-Nordbyen og 703 Hatlelia-Granlia-Nordbyen. Bussen vil i staden køyre gjennom Spolertbakken.

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00