Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Stenging på Opdølvegen frå 12. mars

Opdølvegen vil stenge ved Oppdøl sjukehus frå og med måndag 12.03.18 på grunn av vegarbeid.

Køyrer anna veg

I tida vegen er stengd vil bussane til rute 714 Hjelset-Kleive køyre strekninga Hjelset-Skjevikåsen-Skjevika-Kleive og Kleive-Skjevika-Skjevikåsen-Hjelset i staden. Endringane for kollektivtilbodet vil gjelde fram til vegarbeidet er ferdig.

Stengde og opne haldeplassar

Ved Opdølkrysset, Opdøl og Skjevikvegen vil ikke haldeplassane bli brukt i tida vegen er stengd. Haldeplassane som fortsatt vil vere i bruk er Skjevikåsen ved butikken og Sjøvegen.

I tillegg vil det vere mogleg å gå på bussen frå vegkrysset mellom Sjøvegen og Opdølvegen.

Få oversikt på kartet

På kartet nedanfor kan du sjå haldeplassane som vil vere i bruk og ikke vere i bruk under tida med vegarbeid.

Kart over alt. rute 714 ved Opdølvegen fo.m. 12.03.18

FRAM Kundesenter
Telefon: 71 28 01 00

Org. nummer:
944 183 779

Opningstidene
Kvardag: 08.00-21.00
Laurdag: 09.00-18.00
Søndag: 10.00-21.00