Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Spørjeundersøking om betalingsvanar og billettering

I 2020 skal Møre og Romsdal fylkeskommune legge ut anbod på nytt billetteringssystem for buss og hurtigbåt i regi av FRAM. I samanheng med dette ønsker vi å finne ut meir om dei reisande sine vanar og ønsker når det gjeld betaling for kollektivreiser med buss og hurtigbåt.

Ved å svare på spørjeundersøkinga, kan du vere med på å påverke korleis det framtidige billetteringssystemet skal bli for buss og hurtigbåt i Møre og Romsdal.

Frist for å svare på undersøkinga er 31.12.19.

Her kan du finne spørjeundersøkinga om betalingsvanar og billettering.

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00