Fram logo
 • Skriftstørrelse
  Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Samla og oppdatert informasjon om kollektivtilbodet i koronaperioden

I samband med koronasituasjonen har FRAM har satt inn ulike tiltak for å hindre smitte i kollektivtrafikken. Vi ber alle reisande om hjelp til å redusere smittefaren av korona og følge råda til myndigheitene når du reiser kollektivt.

Praktisk informasjon

Merk! Kollektivtrafikken har redusert kapasitet til å frakte reisande på grunn av smittevern.

Unngå å reise kollektivt om du kan la vere, spesielt i travle perioder. På korte turar er det betre å gå eller sykle.

Reiser du kollektivt, ber vi deg følge desse retningslinjene: 

 • Ikkje bruk kollektivtilbodet om du er sjuk eller kan vere smitta.
 • Hald 1 meter avstand til andre reisande både når du venter på bussen og om bord.
 • Vent på neste avgang om du ikkje kan halde anbefalt avstand.
 • Vent med å gå om bord til alle har komme seg ut.
 • Ikkje bruk seter som er sperra.
 • Unngå unødvendig fysisk kontakt.
 • Ha god hygiene, bruk armkroken eller papir om du må hoste eller nyse.
 • Følg råda som blir gitt av myndigheitene og ta omsyn til andre reisande.
 • Ha gyldig billett når du reiser kollektivt.

 

Forsterka reinhald og redusert tal reisande

Det blir vaska fleire gongar om dagen og vi har særleg fokus på kontaktflater som handtak, setebelte og stoppeknappar.

Bussane blir køyrt med maks. 50 prosent kapasitetsutnytting, slik at reisande kan vere minst 1 meter frå kvarandre.

Det er fortsatt mange som treng kollektivtrafikk for å komme seg fram. Derfor er det viktig at alle som reiser viser omsyn og følger råda frå helsemyndigheitene.  

 

Bussane

Billettering på bussane

Framdørene på bussane er stengde av smittevernomsyn. Reisande må bruke bakdør ved på- og avstiging. 

Du skal ikkje lese av billettane på billettlesaren framme i bussen eller hos sjåføren. 

Merk! Det er framleis krav om gyldig billett når du reiser med bussen! Reisande er sjølve ansvarlege for å ha gyldig billett sjølv om det ikkje er krav om å lese av billettane.

Her kan du finne meir informasjon om å kjøpe billett til bussen.

 

Rutetilbodet for bussane

Bussane køyrer no stort sett som normalt. Det er nokre få unntak, blant anna knytta til buss som skal korrespondere med tog, der togavgangen no ikkje går.

Reiseplanleggaren på frammr.no og i FRAM-appen vil vere oppdatert og du vil alltid finne riktige rutetider der. 

FRAM Kundesenter er tilgjengeleg for ruteopplysningar på telefon 71 28 01 00. 

Merk! På grunn av smittevernkrav er det redusert kapasitet på skoleskyss. Elevar som kan, blir oppmoda til å bruke andre transportmiddel enn skolebussen. Her kan du finne meir informasjon om kapasiteten på skolebussane.

 

Hurtigbåtane

 • Hurtigbåtrutene går som normalt, unntatt rute 23 Ålesund-Langevåg kor avgangane på laurdagar er innstilte.
 • Det er inga kontantbetaling på hurtigbåtene. Bruk FRAM-appen, periodebillettar, reisekort eller vanleg bankkort.

 

Ferjene

 

Trafikkterminalane

Frå 4. mai og inntil vidare har ekspedisjonane på trafikkterminalen opningstidene (måndag-fredag):

 • Molde kl. 08.30-16.30
 • Kristiansund kl. 08.00-16.00
 • Moa kl. 09.00-16.00

 

Spørsmål om refusjon og reisegarantien når bussen er full

På grunn av nasjonale smitteverntiltak for kollektivtransporten, er det ekstra viktig at du ikkje planlegg å reise kollektivt om du kan la vere. Berre halvparten av kapasiteten om bord i bussane blir brukt som følge av tiltaka for å hindre vidare smitte av korona, og du kan oppleve at bussen er full og at du må vente til neste avgang eller ta alternativt transport.

Reisegarantien gjeld ikkje

Normalt gjeld reisegarantien når det er lengre enn 20 minutt til neste avgang. Fordi dette er en situasjon med offentlege påbod og forhold utanfor kontrollen til FRAM, kan du ikkje kreve refusjon på bakgrunn av reisegarantien for å måtte vente på neste avgang eller få dekt alternativ transport når du blir køyrd frå bussen.

Her kan du finne meir informasjon om reisegarantien.

Om du er ueinig i utfallet av klaga retta til FRAM, kan Transportklagenemnda vurdere saka. Klagene som skal bli behandla i nemnda, må vere sendt inn før det har gått 1 år etter at du som klagar sendte inn den skriftlege reklamasjonen til FRAM Kundesenter.

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00