Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ruteendringar frå 1. mai og redusert kollektivtilbod på heilagdagane i mai og juni

Frå 1. mai 2022 vil det vere endringar på nokre av rutene i kollektivtilbodet. På heilagdagane i mai og juni er det eit redusert kollektivtilbod.

Vi ber om at reisande bruker reiseplanleggaren på frammr.no og i FRAM-appen når du skal reise. Her kan du finne rutetidene for bussane, hurtigbåtane og ferjene i pdf-format.

Her kan du finne informasjon og rutetidene som gjeld på heilagdagane i mai og juni i pdf-format.

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00