Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ruteendringar for bussane og ferjene frå 1. januar

Vi ber publikum om å vere merksame på at det er endringar i rutetidene for bussane og ferjene frå og med 01.01.20. Det vil også vere eit redusert kollektivtilbod i jula.

For å sjekke rutetidene for kollektivtilbodet, kan du bruke reiseplanleggaren på frammr.no eller FRAM-appen. I FRAM-appen kan du også kjøpe billett til bussane og hurtigbåtane.

Merk at rutetidene for hurtigbåtane er uendra, unntatt det reduserte tilbodet i jula. Her kan du finne informasjon om kollektivtilbodet i jula.

Du bør også vere merksam på endringane i takstane for ferje frå 01.01.20. Billettane auker med 3,2 % ihht. riksregulativer for ferjetakstar òg fleire av sambanda auker med to soner.

Her kan du finne informasjon om ferjene.

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00