Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Redusert kollektivtilbod i jula og endringar i rutetilbodet frå 1. januar

Kollektivtilbodet i jula

I jula er det eit redusert kollektivtilbod på grunn av heilagdagar og juleferie. Du kan bruke reiseplanleggaren på frammr.no og FRAM-appen til å søke etter rutetidene i jula. I FRAM-appen kan du òg enkelt kjøpe billetten til bussane og hurtigbåtane med mobiltelefonen. Her kan du finne rutetidene for jula i pdf-format. Eller du kan ringe FRAM Kundesenter på telefon 71 28 01 00 om du har spørsmål om kollektivtilbodet.

Merk! Med atterhald om at rutene kan bli endra igjen før jul.

Ha med munnbind og kjøp billett på førehand

Regjeringa innførte påbod om å bruke munnbind når du reiser kollektivt og ikkje kan halde 1 meter avstand til andre frå 9. desember 2021. Her kan du finne informasjon om å reise kollektivt i tida med korona.

Opningstidene til FRAM Kundesenter i jula

I jula er det noko kortare opningstid for kundesenteret. 

Julaftan 24.12.21 08.00-12.00
1. juledag 25.12.21 Stengd
2. juledag 26.12.21 10.00-21.00
Romjula  27.12.21 08.00-21.00
Romjula 28.12.21 08.00-21.00
Romjula 29.12.21 08.00-21.00
Romjula 30.12.21 08.00-21.00
Nyttårsaftan 31.12.21 08.00-15.00
1. nyttårsdag 01.01.22 10.00-16.00

Her kan du finne opningstidene til FRAM Kundesenter i jula i pdf-format

Endringar i rutetilbodet frå 1. januar

Vi ber publikum om å vere merksame på at det er endringar i nokre av rutetidene frå og med 1. januar.

For å sjekke rutetidene for kollektivtilbodet, kan du bruke reiseplanleggaren på frammr.no eller FRAM-appen. I FRAM-appen kan du også kjøpe billett til bussane og hurtigbåtane. Her kan du finne rutetidene for bussane, hurtigbåtane og ferjene i pdf-format. Eller du kan ringe FRAM Kundesenter på telefon 71 28 01 00 om du har spørsmål om kollektivtilbodet.

Merk! Med atterhald om at rutene kan bli endra igjen før 1. januar.

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00