Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Reduserer takstane for fylkesvegferjene frå 1. mai

Frå 1. mai 2020 blir takstane for fylkesvegferjene redusert med to soner. Reduksjonen i takstane vil gjelde inntil vidare.

Takstane for dei fylkeskommunale ferjesambanda blir dermed reduserte til same nivå som for dei statlege ferjesambanda. Det vil seie to takstsoner lågare enn i dag på nesten alle fylkeskommunale ferjesamband.

Vedtaket om å redusere takstane er ein del av tiltakspakken for å bremse negative samfunnsverknader som følge av koronapandemien.

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00