Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Lokal forskrift i Ålesund og Sula ikkje vidareført

Den lokale forskrifta i Ålesund og Sula som medførte munnbindpåbod blant anna på offentleg transport, blir ikkje vidareført etter midnatt 13. september.

Dette inneber at det ikkje lenger er påbode å bruke munnbind på offentleg transport i kommunane Ålesund og Sula. Det er likevel fornuftig å bruke munnbind på kollektivtransport når ein ikkje kan halde minst 1 meter avstant.

Vi ber om at reisande framleis tar omsyn til sine medreisande og følger nasjonale retninglinjer. 

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00