Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kundar opplever feil prising på ferje – skyldast feil hos Skyttel

I samband med koronasituasjonen blir bilar på ferje no registrert ved skiltgjenkjenning. Data frå denne innsamlinga blir sendt inn til Skyttel, selskapet som administrerar autopassordninga for ferje, men kundane skulle ikkje blitt belasta for ferjereisene då det framleis diskuterast korleis dette skal gjerast.

Det er oppdaga at det er blitt gjort ein feil hos Skyttel, og at alle registrerte reiser er blitt belaste kunden sin autopasskonto etter autopassregulativet. Dette regulativet har høgare prisar enn gjeldande regulativ, og er enno ikkje innført i Møre og Romsdal. Møre og Romsdal fylkeskommune har og bestemt at kundane ikkje skal bli belasta for ferjereiser før det er avklart kva pris som skal belastast.

Alle beløp som er belasta i samband med feilen som oppstod, er tilbakeført til dei kundane det gjeld.

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00