Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kristiansund: Verkstedveien stengd frå 20. september grunna anleggsarbeid – påverkar buss

I perioden 20. september til og med 3. oktober vil ikkje linje 807 køyre til Nordlandet.

Linjene 801, 812 og 821 køyrer som vanleg.

Nye endringar frå 18. oktober

Frå 18. oktober blir det nye endringar. Då får linjene 801, 812 og 821 endra køyretrasé. Desse linjene vil då køyre Verkstedeveien mot høvesvis flyplassen, Frei og Aure på dei turane som køyrer om Vikan. I retning sentrum køyrer dei som vanleg Algeaveien. Desse endringane er venta å vare til ca. 31. oktober.

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00