Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kristiansund/Averøy: justering på fleire busslinjer frå 12. oktober

Frå måndag 12. oktober blir det mindre justeringar på mange av busslinjene for Kristiansund og Averøya.

Endringane er gjort for å sikre korrespondansar, betre føreseielegheit og tilpassing til faktisk erfart køyretid.

Nye rutetabellar ligg ute på frammr.no under Ruter - Buss - Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla

Reiseplanleggaren på frammr.no og i FRAM-appen viser alltid oppdatert informasjon.

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00