Fram logo
 • Skriftstørrelse
  Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Korona. Viktig informasjon om kollektivtilbodet, kapasitet og billettering

I samband med koronasituasjonen har FRAM har satt inn ulike tiltak for å hindre smitte i kollektivtrafikken. Vi ber alle reisande om hjelp til å redusere smittefaren ved å følge råda til myndigheitene og følge med på lokale tiltak/anbefalingar/påbod i sin kommune og kommunar dei reiser gjennom.

Praktisk informasjon

Unngå å reise kollektivt om du kan la vere, spesielt i travle perioder. På korte turar er det betre å gå eller sykle.

Reiser du kollektivt, ber vi deg følge desse retningslinjene: 

 • Ikkje bruk kollektivtilbodet om du er sjuk, kan vere smitta eller er i ei risikogruppe
 • Hald minimum 1 meter avstand til andre reisande når du venter på bussen eller hurtigbåten
 • Ikkje bruk unødvendig tid ved sjåføren
 • Følg merking på golvet for å sikre nødvendig avstand til sjåføren
 • Vent med å gå om bord til alle har komme seg ut
 • Unngå unødvendig fysisk kontakt
 • Unngå å berøre flatar og utstyr inne i bussen om det ikkje er nødvendig
 • Ha god hygiene, bruk armkroken eller papir om du må hoste eller nyse
 • Følg råda som blir gitt av myndigheitene og ta omsyn til andre reisande
 • Ha gyldig billett når du reiser kollektivt

Forsterka reinhald

Det blir vaska fleire gongar om dagen og vi har særleg fokus på kontaktflater som handtak, setebelte og stoppeknappar.

Det er fortsatt mange som treng kollektivtrafikk for å komme seg fram. Derfor er det viktig at alle som reiser viser omsyn og følger råda frå helsemyndigheitene.  

Kapasiteten om bord

På dei aller fleste avgangane er det god plass på bussen, men vi har fått tilbakemelding på at enkelte avgangar har vore for fulle. Dette gjeld blant anna nokre avgangar i byane der det har vore mange ståande og avgangar for ekspressbussane som opplevast som veldig fulle.

På bussane er det opent for at alle sitteplassar kan brukast, med unntak av dei fremste seta som er avsperra.

Når bussen er full blir det, så sant det er praktisk mogleg, sett inn ekstra buss på avgangen.

Vi ber alle reisande om å ta omsyn til sine medreisande, slik at det blir trygt å reise sjølv om alle seter er i bruk. Allikevel kan du ikkje nekte andre å sette seg i setet ved siden av deg (halde av to seter) når det er få ledige seter igjen.

Alle kollektivreisande har eit eiga ansvar for å sørge for smittevern, både før du går om bord og under turen. Og vi ber alle om å følge retningslinjene for å reise kollektivt.

Bruk av munnbind

Gjeldande nasjonale retningslinjer frå myndigheitene inneheld ikkje noko generell anbefaling om bruk av munnbind på kollekttransport, men fleire kommunar har lokale anbefalingar om bruk av munnbind i situasjonar kor ein ikkje klarar å halde minimum 1 meter avstand. Det gjeld og når du reiser med kollektivtransport.

FRAM ber deg som reisande om å sette deg inn i kva som gjeld i dei kommunane du skal reise i. Reiser du frå ein kommune med anbefaling/påbod om bruk av munnbind, bør du ha munnbindet på under heile reisa. Det same gjeld om du reiser til ein kommune med strengare reglar enn den du reiser frå. 

Som reisande kan du sjølvsagt velje å bruke munnbind sjølv om dette ikkje er anbefalt eller påbode.

Merk! Påbod/anbefaling om bruk av munnbind gjeld ikkje for barn under 12 år eller andre som av medisinske grunnar ikkje kan bruke munnbind.

Bussane

Stengde framdørar

Framdørene på bussane kan bli stengde i område/periodar med mykje smitte.

Stengde framdører betyr at det ikkje er mogleg å kjøpe billett hos sjåfør.

Per 9. august 2021 er framdørene opne på alle FRAM sine bussar. 

Billettering på bussane

Du kan betale med bankkort, bruke reisekort og lese av billetten kjøpt i FRAM-appen på billettlesarane i bussane. Betaling med tekstmelding er fortsatt mogleg, og gyldig billett på tekstmelding skal du vise til sjåføren når du går om bord. For å unngå unødig kontakt mellom reisande, er det viktig at du går på framme (kor det er mogleg) og ut gjennom bakdørene. 

Vi oppmodar alle som kan, til å kjøpe billett på førehand. Dette gir mest effektiv handtering om bord, noko som reduserer risikoen for smitte. Billett kan du kjøpe i FRAM-appen, gjennom nettbutikken, på trafikkterminalane og med tekstmelding. Du kan fylle på reisekortet i nettbutikken og på trafikkterminalane.

Har du ikkje mobiltelefon, kan du kjøpe ein koronabillett. Her finn du meir informasjon om koronabilletten.

Viss du ønsker periodebillett og ikkje kan bruke FRAM-appen, kan du kontakte FRAM Kundesenter på telefon 71 28 01 00 for ei alternativ løysing.

Merk! I periodar kan framdørene vere stengde på linjer som går i område med høg smitte. Då kan du ikkje kjøpe billett hos sjåfør eller lese av mobilbillett eller reisekort på billettlesaren framme i bussen. Det er den reisande sitt ansvar å sørge for å ha gyldig billett sjølv når det ikkje er mogleg å kjøpe billett hos sjåfør.

Av omsynet til smittevern må følgande føresetnader bli følgd i bussane:

 • Du kan fortsatt ikkje betale kontant for billetten
 • Ved påstiging skal du stoppe i trappa eller rett innanfor framdøra for å lese av reisekort, billetten i FRAM-appen eller for å betale med bankkort
 • Alle reisande skal bruke bakdøra ved avstiging
 • Fremste seterad er fortsatt stengd og skal ikkje bli brukt
 • Ikkje bruk unødvendig tid ved sjåføren
 • Følg merking på golvet for å sikre nødvendig avstand til sjåføren

Vi ber alle reisande om å fortsette å følge retningslinjene for kollektivtransporten og råda frå helsemyndigheitene.

Frivillig passasjerregistrering for enklare smittesporing

FRAM legg no til rette for at passasjerar på FRAM Ekspress og dei lengste hurtigbåtrutene kan registrere seg som passasjer på reisa. Tenesta skal bidra til enklare smittesporing viss det i etterkant blir oppdaga at det har vore passasjerar med smitte om bord på bussen eller båten. Registrering er frivillig. Du kan lese meir om denne ordninga i denne artikkelen.

Rutetilbodet for bussane

Bussane køyrer som normalt utan innstillingar på grunn av smitteverntiltak.

Reiseplanleggaren på frammr.no og i FRAM-appen vil vere oppdatert og du vil alltid finne riktige rutetider der. 

FRAM Kundesenter er tilgjengeleg for ruteopplysningar på telefon 71 28 01 00. 

Hurtigbåtane

Hurtigbåtrutene går som normalt utan innstillingar på grunn av smitteverntiltak.

Det er inga kontantbetaling på hurtigbåtene. Bruk FRAM-appen, periodebillettar, reisekort eller vanleg bankkort.

Ferjene

Ferjerutene går som normalt utan innstillingar på grunn av smitteverntiltak. 

Billettering skjer ved skiltgjenkjenning. Du skal ikkje betale manuelt til mannskapet på ferja. Dette vil gjelde for alle fylkesvegsamband inntil vidare. Her kan du finne meir informasjon om billettering og prisar for fylkesvegferjene.

Trafikkterminalane

Inntil vidare har ekspedisjonane på trafikkterminalane opningstidene (måndag-fredag):

Molde kl. 08.00-16.00

Kristiansund kl. 08.00-16.00

Moa kl. 09.00-16.00

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00