Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kollektivtilbodet for heilagdagane i mai og juni

På dei offentlege heilagdagane i mai og juni er det eit redusert kollektivtilbod. Her kan du finne informasjon om rutetilbodet på heilagdagane.

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00