Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Feil i FRAM-appen retta. Oppdater appen (gjeld iOS/iPhone).

Ein ny versjon av FRAM-appen for iOS/iPhone er no tilgjengeleg i App Store. Denne oppdateringa skal rette opp problemet med ei feilmelding (2010) som nokon har opplevd å få ved betaling.

For å unngå feilmeldinga, er det viktig at dei som brukar FRAM-appen på iOS/iPhone, oppdaterer til siste versjon av appen.

Feilmeldinga informerte om at betalinga ikkje var bekrefta.

Har du fått opp feilmelding og har funne ut at beløpet for billetten er trekt fleire gonger på bankkontoen din, kan du sende inn ei refusjonssak. Er beløpet berre reservert på konto, vil reservasjonen falle bort om du ikkje aktiverer billetten. Her kan du finne skjema for refusjon og her kan du finne kontaktinformasjonen til FRAM Kundesenter.

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00