Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Endringar i skyssbåttilbodet mellom Seivika og Tømmervåg frå 24. og 27. januar

Frå og med fredag 24. januar er det nokre endringar i rutetidene for båten som er sette inn. På grunn av arbeid på Seivika ferjekai er nokre av avgangane til ferjene mellom Seivika og Tømmervåg innstilte. Her kan du finne informasjon om innstillinga av avgangar for rute 50 Seivika-Tømmervåg.

Avgangen for båten frå Tømmervåg måndag-fredag klokka 04.50 går berre på bestilling frå og med måndag 27. januar. Reisande må sjølv bestille båten seinast kl. 23.00 dagen før dei skal reise.

Båten kan anløpe Rensvik Marina. Da er det fem minutt med taxi til Kristiansund lufthavn. Reisande må også her bestille stopp, seinast éin time før avgang.

For å bestille avgang, ring M/S Skalmen på telefon 908 93 846.

Oppdatert rutetabell

Måndag-fredag

Avgang frå Tømmervåg kl. 04.50x1 (Sørnes Marine), Rensvik kl. 05.05x1 (Rensvik Marina), framkomst til Kristiansund pir/sentrum kl. 05.20b.

Avgang frå Kristiansund pir/sentrum kl. 05.50, framkomst til Tømmervåg (Sørnes Marine) kl. 06.20.

Avgang frå Tømmervåg kl. 06.25 (Sørnes Marine), framkomst til Kristiansund pir/sentrum kl. 06.55.

Avgang frå Kristiansund pir/sentrum kl. 23.00, Rensvik kl. 23.15x (Rensvik Marina), framkomst til Tømmervåg (Sørnes Marine) kl. 23.30.

x1. På bestilling frå måndag 27. januar, ring M/S Skalmen på telefon 908 93 846 seinast kl. 23.00 kvelden før for å bestille.

b. Korrespondanse med rute 501 Kristiansund-Averøy til Kristiansund lufthavn.

x. Anløp etter avtale, ring M/S Skalmen på telefon 908 93 846 seinast 1 time før for å avtale.

Laurdag

Avgang frå Tømmervåg kl. 07.00 (Sørnes Marine), Rensvik kl. 07.15 (Rensvik Marina), framkomst til Kristiansund pir/sentrum kl. 07.30.

Avgang frå Kristiansund pir/sentrum kl. 23.00, framkomst til Tømmervåg (Sørnes Marine) kl. 23.30.

Søndag

Avgang frå Kristiansund pir/sentrum kl. 23.00, Rensvik kl. 23.15x (Rensvik Marina), framkomst til Tømmervåg (Sørnes Marine) kl. 23.30.

Avgang frå Tømmervåg kl. 23.30 (Sørnes Marine), framkomst til Kristiansund pir/sentrum kl. 00.00.

x. Anløp etter avtale, ring M/S Skalmen på telefon 908 93 846 seinast 1 time før for å avtale.

Merk! Sørnes Marine AS har adresse Golmvegen 84, Fætten industriområde, 6590 Tustna. Det er moglegheiter for parkering ved anlegget.

Merk! Piren ligg ved rådhuset i Kristiansund sentrum.

Merk! Båten har kapasitet til 12 reisande.

Her kan du finne ruteinformasjonen oppdatert av operatøren til båten mellom Kristiansund og Tømmervåg.

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00