Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Endring i avgangstid for rute 803 Karihola frå 28. august

Frå og med onsdag 28. august vil avgangen klokka 07.55 frå Kristiansund trafikkterminal køyre fem minutt tidligare, klokka 07.50.

Dette vil påverke heile avgangen ved at tidene for dei neste haldeplassane også blir flytta fem minutt fram.

Endringa skjer for å gi skoleelevane betre tid frå bussen til undervisninga.

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00