Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Endra rutetider for B-ferja på ruta Eidsdal-Linge

Møre og Romsdal fylkeskommune korrigerer avgangstidene for B-ferja med fem minutt i den tida det går tre ferjer. Dette gjeld frå laurdag 14. juli og fram til 12. august.

Endringane blir gjort for å få betre utnytting av kapasiteten og færre gjenståande køyretøy.

Her finn du rutetabellane for ferjerutene i pdf-format.

FRAM Kundesenter
Telefon: 71 28 01 00

Org. nummer:
944 183 779

Opningstidene
Kvardag: 08.00-21.00
Laurdag: 09.00-18.00
Søndag: 10.00-21.00

Her kan du finne opningstidene i jula