Fram logo
  • Skriftstørrelse
    Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Endra rutetider for B-ferja på ruta Eidsdal-Linge

Møre og Romsdal fylkeskommune korrigerer avgangstidene for B-ferja med fem minutt i den tida det går tre ferjer. Dette gjeld frå laurdag 14. juli og fram til 12. august.

Endringane blir gjort for å få betre utnytting av kapasiteten og færre gjenståande køyretøy.

Her finn du rutetabellane for ferjerutene i pdf-format.

FRAM Kundesenter
Telefon 71 28 01 00

Org.nummer
944 183 779

Opningstidene
Kvardag 08.00-21.00
Laurdag 09.00-18.00
Søndag 10.00-21.00

Merk! Eigne tider i påska.